Jakie cechy powinien mieć biznesmen?

Jakie cechy powinien mieć biznesmen?

Biznes to twarda gra

Osoby prowadzące biznes muszą być zdecydowane, konkretne i twarde. Biznes wymaga bycia osobą odpowiedzialną oraz chętną do podejmowania nowych wyzwań. Nie może to być osoba miękka i niezdecydowana, powinna podejmować decyzje i brać za nie pełną odpowiedzialność.

Biznesmen powinien być:

* pomysłowy – jeśli jeden rodzaj działalności gospodarczej nie spełnia oczekiwań to powinien dążyć do przekwalifikowania się

* zdecydowany – nie może opierać się na wahaniach, rozterkach i wątpliwościach. Jego rolą jest działać twardo, szybko, w sposób zdecydowany

* potrafić zarządzać – zarządzanie ludźmi to dla niego rzecz łatwa – wie, jak wydawać polecenia, jak je egzekwować

* łatwo nawiązywać kontakty – dzięki temu łatwo znajdzie pracowników oraz zdobędzie kontrakty

* być zdeterminowany – determinacja jest kluczowa. Jeśli pojawią się problemy to biznesmen musi skupić się na ich przezwyciężeniu. Jego działania muszą być realizowane szybko, konkretnie, bez zwłoki. Nie ma czasu na wahania, działa, a dzięki temu osiąga dobre efekty własnych wysiłków.

Biznesmen to osoba twardo stąpająca po ziemi, bez sentymentów podejmująca decyzje, konkretna. Nie znaczy to, że nie ma empatii i nie potrafi wczuć się w położenie innych ludzi. Na co dzień jednak musi kierować się opłacalnością działań oraz rachunkiem ekonomicznym. Takie są realia i tak trzeba zawsze postępować. Biznesmen jest zaangażowany, pracowity, nie wysługuje się innymi ludźmi. Potrafi działać i pracować, rozwija firmę, ale dąży też do własnego rozwoju. Jego wiedza to rzecz naprawdę ważna i przekłada się na jego działania oraz efekty. Wie, jak postępować z ludźmi, potrafi być prawdziwym liderem, który pociąga za sobą innych. Takie są realia biznesowe. Solidny biznesmen dba o swoich pracowników, pomaga im, dba o nich, ich zaangażowanie, szkoli ich. Od czasu do czasu podnosi ich pensję i wyznacza premię. Potrafi docenić innych, nie jest przekonany o własnej nieomylności. Wspiera ludzi i dba o ich rozwój nieustannie. Dobry biznesmen to człowiek troszczący się o swoich pracowników. Jego działania są realizowane dobrze, solidnie, szybko. Nie ma czasu na lenistwo, ale od czasu do czasu wyjeżdża na urlop, aby naładować akumulatory. Dobra energia jest bardzo potrzebna w tej pracy i ma kluczowe znaczenie dla pracowników. Coraz więcej osób docenia liderów, którzy mają umiejętności miękkie i twarde. Dobry biznesmen potrafi pociągnąć za sobą pracowników i docenić dobrze ich zawodowe wysiłki. Tak postępuje, osiągając sukcesy i dbając o swoich ludzi.

Dodaj komentarz