Jak stworzyć regulamin sklepu internetowego?

Jak stworzyć regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego jest zbiorem norm i zasad, które omawiają procesy i dokonywane w nim transakcje. Oprócz tego zawiera on informacje mówiące o płatnościach, przesyłkach czy możliwościach kontaktu ze sprzedającym. Jak jednak stworzyć poprawny regulamin sklepu internetowego? Szczegóły poniżej!

Regulamin sklepu internetowego a przepisy

Co prawda przepisy nie wskazują na jednoznaczne zapisy, które powinny znaleźć się w regulaminie sklepu internetowego, jednak różne akty prawne jasno wskazują na obowiązki sprzedającego, do których przedsiębiorca musi się dostosować. Mowa o ustawach o prawach konsumenta, ochronie konkurencji i konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz dyrektywach unijnych. Żeby dokument był zgodny z literą prawa, warto pamiętać, że poprawny regulamin sklepu internetowego wykonają prawnicy, taki dokument będzie zawierał wszelkie niezbędne elementy.

Jak stworzyć regulamin sklepu internetowego?

Stworzenie poprawnego regulaminu sklepu internetowego wiąże się z zawarciem w nim konkretnych informacji, takich jak:

 • zaznaczenie pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, adresu rejestrowanego, NIP-u oraz e-maila,
 • określenie praw i obowiązków zarówno sprzedawcy, jak i kupującego,
 • opis towarów lub usług oferowanych w danym sklepie internetowym,
 • wskazanie warunków świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • określenie warunków umowy sprzedaży,
 • opis postępowania reklamacyjnego,
 • informacje o możliwości odstąpienia od umowy, jej wypowiedzenia bądź zwrotu towaru, w tym kosztach, które związane są z tymi procesami,
 • wskazanie sposobów i terminu zapłaty,
 • określenie możliwości dostawy i kosztach z tym związanych,
 • wytyczne RODO,
 • wskazanie informacji o zawężonej odpowiedzialności sprzedającego, np. stopień odpowiedzialności za dostawę wybranym sposobem,
 • określenie możliwości co do rozwiązywania ewentualnych sporów drogą pozasądową, w tym wskazanie gdzie składać reklamacje.

Regulamin sklepu internetowego a klauzule niedozwolone

Tworząc regulamin sklepu internetowego, należy pamiętać o niestosowaniu klauzul niedozwolonych, tzw. abuzywnych. Są to wszelkie zapisy, które niezgodne są z literą prawa polskiego oraz unijnego. Najczęściej adnotacje te ograniczają prawa konsumenta, nakładają na niego dodatkowe obowiązki, rozszerzają uprawnienia sprzedawcy czy wyłączają jego odpowiedzialność. Warto również zaznaczyć, że w sytuacji kiedy regulamin sklepu internetowego zawiera niedozwolone klauzule, klient nie ma obowiązku stosowania się do niego, nawet jeśli dokona zakupu i go zaakceptuje.

Tworząc regulamin sklepu internetowego, warto pamiętać o dostosowaniu zapisów do obowiązujących przepisów oraz niestosowaniu klauzul abuzywnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zlecić stworzenie tego dokumentu kancelarii prawnej, której pracownicy w profesjonalny i poprawny sposób sformułują wszelkie zapisy.

Dodaj komentarz