Kurs na wózki widłowe – jak poszerzyć swoje kompetencje? 

Kurs na wózki widłowe – jak poszerzyć swoje kompetencje? 

Wykwalifikowany pracownik jest dużo bardziej atrakcyjny na rynku pracy. Za umiejętnościami, które potwierdzają certyfikaty i uprawnienia, idzie wyższa pensja, a także gwarancja, że zawsze znajdzie się dla nas jakieś zlecenie. Obecnie stale poszukiwani się wykwalifikowani operatorzy wózków widłowych. Z tego względu kurs na obsługę maszyn  http://www.centrumszkolen.net/kurs-na-wozki-widlowe-warszawa/ staje się coraz popularniejszy. Dlaczego warto zrobić kurs na wózki widłowe? Zobacz, jak poszerzyć swoje kompetencje. 

Jak zostać operatorem wózka widłowego? 

Czy wiesz, że żeby wykonywać zawód operatora widłowego, trzeba posiadać specjalne uprawnienia? Uzyskuje się je na drodze kursu oraz egzaminu. Żeby jednak przystąpić do kursu, trzeba także spełniać kilka warunków. Przede wszystkim musisz być pełnoletni i posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe. Po drugie nie możesz posiadać żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Na przeszkodzie może stanąć Ci nadciśnienie, epilepsja, znaczne problemy ze wzrokiem, a także zaburzenia o podłożu psychicznym. Jeśli jednak lekarz nie stwierdzi powyższych przeciwwskazań, to możesz ubiegać się o zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu operatora wózka widłowego. W tym celu będziesz musiał ukończyć kurs oraz zdać egzamin. Jak wygląda szkolenie na wózki widłowe? 

Jak wygląda kurs na wózki widłowe? 

Kurs na wózki widłowe podzielony jest na dwie części – teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej zapoznasz się z konstrukcją wózka widłowego oraz zasadami jego prawidłowej konserwacji. Jest to bardzo ważny element dla późniejszej obsługi maszyny. Z kolei etap praktyczny poświęcony jest zdobywaniu umiejętności płynnego i bezpiecznego prowadzenia wózka widłowego. Dzięki kursowi szybko przyswoisz wiedzę i będziesz gotowy do egzaminu. Co ważne, jest to nieodłączny elementem ubiegania się o uprawnienia do obsługi wózków widłowych. 

Kurs na wózki widłowe zakończony jest egzaminem. Uzyskanie pozytywnego wyniku przekłada się na otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu operatora wózka widłowego. Jak wygląda egzamin i czego możesz się spodziewać? Egzamin, podobnie jak kurs na wózki widłowe, podzielony jest na dwa etapy – teoretyczny i praktyczny. W części teoretycznej będziesz musiał wykazać się bezbłędną wiedzą z zakresu budowy maszyny i jej konserwacji. Część praktyczna natomiast opiera się na wykonywaniu poleceń zadawanych przez egzaminatora. Na tym etapie będziesz musiał pokazać, że umiesz bezpiecznie i płynnie poruszać się wózkiem widłowym oraz korzystać z niego w różnych sytuacjach. Pamiętaj jednak, że uprawnienia na wózek widłowy są czasowe. Po 5 lub 10 latach będziesz musiał złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień. 

Dodaj komentarz