Skąd banki mają pieniądze?

Skąd banki mają pieniądze?

Mówi się, że pieniądze nie rosną na drzewie. Muszą się one jednak skądś brać, ponieważ w innym wypadku banki nie byłyby w stanie ich wypłacać. W rzeczywistości pieniądze są jednak wartością bardzo umowną, a ich fizyczna forma ma coraz mniejsze znaczenie. Aby rozjaśnić nieco tę kwestię, w poniższym tekście wytłumaczymy, skąd banki mają pieniądze?

Skąd banki mają pieniądze fizyczne?

Najprostszą odpowiedzią mogłoby być stwierdzenie, iż banki mają pieniądze z drukarni oraz mennicy, ale byłaby to jedynie częściowa prawda. Duża część banków nie posiada bowiem dostępu oraz możliwości prawnej do wolnej produkcji pieniędzy. Nawet obszerna lista największych banków świata na Banki365.pl, nie przedstawia instytucji, które samodzielnie zajmują się produkcją pieniędzy.

Dobre zarządzanie gospodarką pieniężna jest niezbędne, do zachowania wartości pieniędzy, dlatego też nie można ich nieustannie drukować. W przypadku Polski wyłącznie jeden organ jest upoważniony do wprowadzania pieniędzy w obieg i jest to Narodowy Bank Polski. To właśnie na jego zlecenie i według szczegółowych poleceń, pieniądze tworzone są w Mennicy Państwowej oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ich ilość jest jednak dokładnie zaplanowana, ponieważ wprowadzenie zbyt dużej ilości pieniądza na rynek, może prowadzić do inflacji.

Skąd banki mają pieniądze elektroniczne?

Coraz częściej odchodzi się jednak od pieniędzy w formie fizycznej, a zastępuje je pieniądzem elektronicznym. Na pytanie, skąd banki mają pieniądze elektroniczne, możne być wiele odpowiedzi, ale skupiają się one wokół jednej zależności. Pieniądze zapisane na koncie w oficjalnej walucie powinny mieć pokrycie w formie fizycznej. Oznacza to, że cyfry widoczne na rachunku elektronicznym, powinny być możliwe do wypłaty. Nie oznacza to jednak, że każdy bank posiada stały depozyt wszystkich pieniędzy ze wszystkich kont bankowych możliwy do bezpośredniej wypłaty.

Działania banków często opierają się na umowach wymiany. Pytając, skąd banki spółdzielcze mają pieniądze, najkrótszą odpowiedzią może być to, że zawarły określoną umowę z innym bankiem. Nawet wtedy instytucje te nie muszą wymieniać się faktycznymi pieniędzmi, a wyłącznie zobowiązaniem spłaty, kredytem.

Skąd banki mają pieniądze na kredyt?

Pytanie o to, skąd banki mają pieniądze na kredyty może mieć wiele odpowiedzi. Istotą kredytu jest przyznanie określonej wartości pieniężnej nowemu użytkownikowi, który to zobowiązuje się do oddania jej wraz z odsetkami. Aby bank mógł udzielić pierwszego kredytu, musi on posiadać kapitał początkowy. Korzystając z niego, może on wypłacić określoną ilość gotówki kredytobiorcy lub przyznać mu kredyt elektroniczny, który ma charakter umowny. Biorąc to pod uwagę, kwestia tego, skąd bank ma pieniądze na kredyt, staje się jeszcze bardziej oczywista.

Ilość udzielonych kredytów przez bank powiększa jego majątek, ale przede wszystkim wiarygodność w oczach innych instytucji. Na jej podstawie, bank udzielający kredytu może posłużyć się swoim własnym kredytem u banku partnerskiego, aby zrealizować zobowiązanie względem klienta. Kredytobiorca spłacający swój kredyt nie oddaje więc pieniędzy bankowi, od którego je uzyskał, lecz pokrywa tak naprawdę zobowiązanie jednego banku względem instytucji trzeciej.

Jak więc widać, to, skąd banki biorą pieniądze, nie jest tak prostą sprawą. Skupiając się na pieniądzu fizycznym, oczywiście można stwierdzić, że pieniądze biorą się z drukarki lub prasy. Mówiąc jednak o ich wartości, która dzisiaj często przedstawiona jest w formie elektronicznej, jest ona po części odbiciem pieniądza fizycznego, ale również ogólnej wiarygodności oraz wartości zawartych umów. Właśnie na tej zasadzie bazują kredyty, które tak chętnie udzielają banki.

Dodaj komentarz