Zabezpieczenie zaliczki przy kupnie/sprzedaży mieszkania

Zabezpieczenie zaliczki przy kupnie/sprzedaży mieszkania

Kupno bądź sprzedaż mieszkania wiąże się z wysokimi kosztami, tego typu płatności są dla nas ryzykowne. Wiele osób szuka w Internecie porad dotyczących bezpiecznej sprzedaży i kupna. Boi się przekazywać nieznajomym duże kwoty pieniędzy – i słusznie! Powinniśmy pomyśleć czy nie warto wdrożyć działań wspomagających zabezpieczenie zaliczki.

Jak wygląda sprzedaż nieruchomości?

Co do zasady, sprzedaż nieruchomości następuje z chwilą zawarcia umowy. W praktyce oznacza to, że po podpisaniu przez obie strony aktu notarialnego, kupujący nabywa do niej prawa. Na początku warto podpisać umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania. Stanowi ona potwierdzenie chęci nabycia nieruchomości przez kupującego oraz chęć sprzedaży ze strony właściciela. Jakie informacje powinna zawierać przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości?

  • podstawowe dane obydwu stron
  • dokładny opis przedmiotu transakcji, zawierający m.in. kwotę, adres oraz stan prawny
  • datę i miejsce zawarcia umowy, a także wstępne ustalenia związane z datą podpisania właściwej umowy
  • informacja o wpłaconej zaliczce

Bardzo często wystawiający mieszkanie na sprzedaż robią to po raz pierwszy w życiu, co za tym idzie pragną zadbać nie tylko o odpowiednie zabezpieczenie płatności, lecz również zabezpieczenie zaliczki. Co zrobić by transakcja przechodziła pomyślnie dla każdej ze stron?

Jak zadbać o odpowiednie zabezpieczenie zaliczki?

Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić to podpisanie wspomnianej wyżej przedwstępnej umowy sprzedaży mieszkania, która obejmuje zapis dotyczący zaliczki. Kolejnym punktem, który możemy wypełnić w drodze do zabezpieczenia transakcji jest zapłata pieniędzy za pośrednictwem notariusza, poprzez jego bankowy rachunek depozytowy. Na czym to polega? Kupujący przed podpisaniem umowy wpłaca na odrębne konto notariusza pieniądze. Następnie notariusz przelewa środki na rachunek sprzedającego tuż po zawarciu umowy.

Jak zabezpieczyć transakcje w inny sposób?

Kolejnym ciekawym i innowacyjnym sposobem jest korzystanie z portali internetowych w celu zabezpieczenia płatności. Jak to działa? Nie ma nic prostszego! Aby zarejestrować się na platformie np. ShareLock, należy pobrać aplikacje mobilną bądź zarejestrować się poprzez przeglądarkę internetową. Po zalogowaniu się na portal internetowy tworzymy kontrakt, który powinien być atrakcyjny dla obu stron. Po zaakceptowaniu kontraktu przez zarówno kupującego jak i sprzedającego, kupujący wpłaca wyznaczoną zaliczkę na platformę ShareLock. Następnie, na przykład po podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży mieszkania, zaznacza na stronie wykonanie zlecenia. Dzięki czemu środki trafiają do sprzedającego. Przedstawiony sposób jest optymalny i bezpieczny dla obu stron.

Podsumowując: Każda transakcja niesie za sobą ryzyko. Żadna ze stron, kupujący ani sprzedający, nie chcą pozostać bez zabezpieczenia. Wybierając formy ostrożności powinniśmy pamiętać o dogodnych warunkach dla każdej ze stron. Z takimi udogodnieniami przychodzi do nas platforma internetowa ShareLock, która wspiera nie tylko firmy, ale również osoby prywatne.

Dodaj komentarz