Podatkowa księga przychodów i rozchodów – kiedy przedsiębiorca może prowadzić kilka ksiąg?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – kiedy przedsiębiorca może prowadzić kilka ksiąg?

Księga podatkowa

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi przedsiębiorstwo wielozakładowe może prowadzić więcej niż jedną podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dotyczy to przedsiębiorcy, który przykładowo ma kilka oddzielnych sklepów, zakładów produkcyjnych, czy punktów usługowych. Wtedy musi prowadzić odrębne księgi w każdym zakładzie albo prowadzić jedną księgę w miejscu wskazanym jako jego siedziba, pod warunkiem, że w poszczególnych zakładach jest prowadzona co najmniej ewidencja sprzedaży.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, chyba, że muszą prowadzić księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość) na podstawie ustawy o rachunkowości.

Jeżeli firma planuje powierzyć prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w ręce biura rachunkowego, jest zobowiązana:

  1. W terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem,
  2. Prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży.

Warto wiedzieć, że księga przychodów i rozchodów oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba. Oznacza to, że księga i dowody stanowiące podstawę dokonania zapisów w księdze nie mogą znajdować się jednocześnie w dwóch miejscach, tj. w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i w siedzibie przedsiębiorcy. Tym bardziej dotyczy to sytuacji, gdy prowadzenie księgi powierzono biuru rachunkowemu – księga powinna znajdować się w miejscu wskazanym przez właściciela firmy (podatnika).

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – kiedy przedsiębiorca może prowadzić kilka ksiąg?

Podsumowując – przedsiębiorstwa wielozakładowe zawierające kilka punktów swojej działalności (w szczególności sklepy, zakłady, punkty usługowe, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych) mogą prowadzić kilka ksiąg.

Jeżeli jednak przedsiębiorca prowadzi przedsiębiorstwo jednozakładowe (ma np. jeden sklep, czy jeden zakład usługowy), to ma obowiązek prowadzenia tylko jednej podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla całej prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz