Czym jest kredyt inwestycyjny?

Banki udzielają kredytów nie tylko indywidualnym klientom, ale także przedsiębiorcom. Kredyty dla przedsiębiorców to kredyty inwestycyjne, z których mogą oni finansować rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Na czym polega kredyt inwestycyjny?

Każda inwestycja potrzebuje określonych środków finansowych. Czasem środki te przekraczają nasze możliwości, możemy więc skorzystać z pomocy banku zaciągając kredyt inwestycyjny. Uzyskane z kredytu pieniądze możemy przeznaczyć na rozwój, modernizację swojego przedsiębiorstwa.

Uzyskaną kwotę kredytu możemy przeznaczyć na przykład na zakup nowych technologii. Na modernizację nie musimy przeznaczać całej kwoty udzielonego nam przez bank kredytu, cześć środków pochodzących z kredytu możemy zainwestować w kupno nieruchomości lub papierów wartościowych.

Kto może otrzymać kredyt inwestycyjny?

O kredyt inwestycyjny mogą ubiegać się firmy już prowadzące działalność, ale też nowo otwarte firmy. Większe szanse na uzyskanie kredytu mają firmy z utrwaloną pozycją na rynku, firmy raczkujące w biznesie nie są jednak bez szans.

Bank udzieli nam kredytu inwestycyjnego pod warunkiem, że będziemy w stanie udowodnić, że zamierzona przez nas inwestycja jest opłacalna. Nie wystarczą tutaj tylko piękne słowa. Podstawą do udzielenia kredytu będzie dobrze przygotowany biznesplan. Jak w przypadku innych kredytów, także i w przypadku kredytu inwestycyjnego, bank będzie przeprowadzał ocenę zdolności kredytowej.

Szansę na kredyt na kredyt mają tylko firmy z pozytywną historią kredytową. Kredyty inwestycyjne to kredyty udzielane w dużej wysokości. Stąd banki wymagają zabezpieczenia kredytu. Zabezpieczeniem kredytu może być przykładowo hipoteka.

Kredyt inwestycyjny jest kredytem długoterminowym. Bank może nam go udzielić nawet na 25 lat. Bank może przyznać kredyt w złotówkach, w euro lub w dolarach amerykańskich.  Znacznie rzadziej kredyty inwestycyjne udzielane są we frankach szwajcarskich. Kredyt udzielony w złotówkach jest oprocentowany zgodnie ze stawką referencyjną WIBOR. Kredyty udzielone w walutach obcych są objęte stawką referencyjną EURIBOR lub LIBOR.

Dodaj komentarz