Co to jest prywatna bankowość

Co to jest prywatna bankowość

Potrzeby klientów banku

W celu lepszego dopasowania produktów finansowych banki muszą nieustannie analizować potrzeby klientów. Bank jest bowiem sprzedawcą, który sprzedaj usługi bankowe i produkty finansowe swoim klientom. Jak dobrze wiemy sprzedawca musi znaleźć rybek zbytu dla swoich produktów, a więc zainteresowanych klientów, którym będzie mógł je sprzedawać. W tym celu niezbędna jest wiedza na temat potrzeb i oczekiwań klientów.

Podział klientów na grupy

Znajomość potrzeb klientów to jednak nie wszystko. W celu lepszego dopasowania produktów bankowych do oczekiwań klientów banku, bank musi dokonać ich segmentacji. Jest to nic innego jak utworzenie jak najbardziej jednorodnych grup klientów. Jednym z przykładów może być podział na klientów indywidualnych i przedsiębiorców. W pierwszej grupie nabywców wyróżniamy klientów powszechnych, średniozamożnych i bardzo zamożnych. Każda z grup klientów ma inne oczekiwania i wybiera spośród określonych produktów. Dla klientów posiadających bardzo wysokie dochody bank wprowadził także prywatną bankowość.

Co to jest prywatna bankowość

Grupa klientów bardzo zamożnych, czyli posiadających wysokie dochody, jest też jednocześnie nabywcą bardzo wymagającym. Przekazują bankom bardzo duże pieniądze w celu np. inwestycji, Z tego powodu instytucja finansowa musi w jakiś sposób wyróżnić tę grupę nabywców i proponuje im prywatną bankowość. Jest to indywidualna oferta dla klienta bardzo zamożnego. Prywatna bankowość to nie tylko zindywidualizowana oferta, ale także kompleksowa obsługa. Klient zamożny dostaje możliwość wyboru pomiędzy wszelkimi usługami finansowymi dostępnymi na rynku. Prywatna bankowość oznacza, że będąc klientem jednego banku, mamy prawo wybierać spośród wszelkich ofert, czyli także z tych, które oferują inne banki. Często banki proponują także w ramach prywatnej bankowości, prywatnych doradców, którzy są dostępni na życzenie klienta w każdej sytuacji. Duże dochody wiążą się bowiem z koniecznością zarządzania nimi na bardzo wysokim poziomie i nadzwyczaj profesjonalnie, przez kompetentne osoby. Nie możemy pozwolić na to aby naszymi środkami zarządzały przypadkowe osoby.

Klient bardzo zamożny

Należy wiedzieć także o tym, że do grupy klientów zamożnych, którzy korzystać mogą z prywatnej bankowości należą osoby, które posiadają bardzo wysokie dochody. Jednakże nie tylko to jest czynnikiem, który wpływa na to, że możemy zostać zakwalifikowani do tego grona nabywców. Za klienta zamożnego może zostać bowiem uznany także członek rodziny arystokratycznej czy tez osoba publiczna, która cieszy się powszechnym uznaniem.

 

Dodaj komentarz