Czym jest outsorcing pracowniczy?

Czym jest outsorcing pracowniczy?

Coraz więcej firm decyduje się na tak zwany outsourcing pracowniczy. Co to właściwie jest i czym różni się od klasycznej formy zatrudnienia? Jakie może przynieść korzyści, a na co należy uważać? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w dzisiejszym artykule!

Outsourcing pracowniczy – co to takiego?

Outsourcing to angielski termin oznaczający dosłownie korzystanie z zewnętrznych źródeł, czyli delegowanie pewnych zadań na zewnątrz firmy. Dzięki przekazaniu części prac zewnętrznym podmiotom można odciążyć firmę i usprawnić jej działanie. Jest to także skuteczny sposób na oszczędności lub zapełnienie luk kadrowych w przypadku braku własnych pracowników. Outsourcing wiąże się z tendencją do uszczuplania struktur przedsiębiorstw, co umożliwia stuprocentowe skupienie się na kluczowej działalności i celach. Outsourcing różni się zasadniczo od zwykłego stosunku pracy lub zatrudniania w oparciu o umowy cywilno-prawne – w tym przypadku nie występuje bowiem bezpośrednie podporządkowanie prawne i faktyczne wykonawców w stosunku do podmiotu, a więc firmy, dla której usługi lub praca są w praktyce wykonywane. Z tego rodzaju rozwiązań korzysta w Polsce coraz więcej firm, zwłaszcza w świetle zwiększającego się zapotrzebowania na pracę. Luki wypełniają często pracownicy z zagranicy, również Ukraińcy .

Outsourcing pracowniczy – zagrożenia

W przypadku outsourcingu pracowniczego, co często sprowadza się do zatrudniania pracowników za pośrednictwem różnorakich agencji pracy, przedsiębiorcy mogą odnieść wiele korzyści, ale muszą zachować ostrożność. Przede wszystkim należy upewnić się, czy wybrana agencja jest rzetelna – obecnie na rynku działa ponad 8 000 zarejestrowanych podmiotów, jest więc z czego wybierać. Warto zasięgnąć informacji jak przebiega proces rekrutacyjny, jak sprawdzane są kwalifikacje zatrudnianych osób lub jak wyglądają ich ewentualne szkolenia. Oczywiście, tak jak w każdym innym przypadku, przed podpisaniem umowy z firmą outsourcingową należy dokładnie zapoznać się z jej treścią – warunki świadczenia tego typu usług nie mogą odbywać się z naruszeniem obowiązujących przepisów. Innym problemem może być niska akceptacja społeczna outsourcingu. Choć sytuacja stopniowo ulega poprawie, wielu „stałych” pracowników może obawiać się o swoją pozycję w firmie. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest przejrzysta komunikacja, informowanie pracowników o wszystkim co dzieje się w firmie i praca nad relacjami w zespole – jak to robić, piszemy w artykule Jak zbudować sprawny zespół.

Outsourcing pracowniczy – korzyści

Oprócz wspomnianego już odciążenia przedsiębiorstwa i uproszczenia jego struktur, firmy mogą liczyć na szereg innych korzyści decydując się na outsourcing pracowniczy. Przede wszystkim oznacza on znaczne oszczędności. Proces rekrutacyjny to konkretny, dość wysoki zresztą koszt – szacuje się, że w firmach produkcyjnych może nawet przekraczać 4000 zł. Nie ponosi go przedsiębiorca korzystający z outsourcingu – agencje świadczące tego typu usługi mają bazy pracowników, z których można wybrać osoby o odpowiednich kwalifikacjach; łatwiej jest więc znaleźć specjalistów w wybranych dziedzinach. Warto też wziąć pod uwagę, że agencje profesjonalnie zajmujące się rekrutacją mają znacznie większe doświadczenie i wiedzę, pozwalającą pozyskiwać naprawdę rzetelnych i efektywnych pracowników.

Outsourcing to w końcu także poprawa płynności procesów kadrowych i zmniejszenie ryzyka przestojów produkcyjnych wywołanych brakiem pracowników.

Na rynku dostępnych jest wiele podmiotów świadczących usługi outsourcingowe, również tych oferujących usługi pracowników zagranicznych, wśród których dominują pracownicy z Ukrainy, sprawdzeni przez polskich przedsiębiorców jako rzetelni pracownicy (ponad 83% wydawanych zezwoleń trafia właśnie do Ukraińców) . Na tle konkurencji wyróżnia się z pewnością oferta Grupy PCG, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizowane procesy i całościowo zarządza ryzykiem. Dla Ciebie, jako przedsiębiorcy, oznacza to możliwość skupienia się na działalności swojej firmy i zwiększenia zysków.

Dodaj komentarz