Trochę o polisach typu OCP

Trochę o polisach typu OCP

Czym jest polisa ocp? Tego rodzaju ubezpieczenie wiąże się z odpowiedzialnością cywilną przewoźnika, który zdecyduje się na przyjęcie zlecenia, którego celem jest przewóz towarów, a następnie uzyskanie z tego tytułu korzyści majątkowych. Umowa w przypadku tego rodzaju polisy opiewa zazwyczaj na rok, przy czym decyzja o przystąpienia do ubezpieczenia w takiej formie nie jest żadnym obowiązkiem. Niemniej jednak, wielu klientów wymaga okazania dokumentu, który potwierdza posiadanie polisy ocp.

Cechą charakterystyczną polisy ocp jest to, że obejmuje ona ochroną przewoźnika, w przypadku gdy nie wywiąże się z powierzonego mu zlecenia, bądź też wykona je nienależycie. Warto podkreślić także fakt, że jednocześnie dzięki niej, klienci firm przewozowych mogą mieć pewność, iż w razie gdy nadana przez nich przesyłka nie dotrze do odbiorcy, będą mogli z tego tytułu dochodzić roszczeń finansowych. Tak na dobrą sprawę, na usługi firm transportowych, które nie są ubezpieczone, decyduje się coraz mniejsza liczba osób – skutek tego procesu może być tylko jeden.

Może to nastąpić na skutek pożaru, awarii, bądź też kradzież. Jednakże tutaj przewoźnik musi zadbać o to, aby powierzony mu ładunek został jak najlepiej zabezpieczony przed ewentualnymi, nieszczęśliwymi zdarzeniami. W niektórych przypadkach można jednak spotkać się i z takimi towarzystwami, które uznają szkody, będące efektem świadomych działań przewoźnika.

Wysokość składek w przypadku polisy ocp zazwyczaj jest uzależniona od wielkości obrotu, jakie posiada dane przedsiębiorstwo transportowe. Zależność jest taka, że im wyższe są obroty, tym większy jest wymiar składki. Warto podkreślić tutaj fakt, że suma gwarancyjna musi być oszacowana na takim poziomie, aby w razie konieczności skorzystania z ubezpieczenia, pokryła ona wartość transportowanego towaru.

Polisy opc można sklasyfikować biorąc pod uwagę zakres działalności przewoźników. W związku z tym, możemy mówić o ubezpieczeniach krajowych i międzynarodowych. Tego typu podział był konieczny ze względu na pewne różnice w rodzimych aktach prawnych dotyczących przewozów, jak również tych obowiązujących poza granicami naszego państwa. Nieco inaczej wyglądają też umowy sporządzane dla firm świadczących tego rodzaju usługi. Jak zatem widzimy, bez względu na obszar, jaki obejmują działania firm transportowych, mogą one skorzystać ze specjalnie dedykowanej im polisy osp, która w razie problemów z przewożonym mieniem, zagwarantuje nam wypłatę odszkodowania.

Dodaj komentarz