Czy rozdzielność majątkowa ma wpływ na zaciągane kredyty

Czy rozdzielność majątkowa ma wpływ na zaciągane kredyty

Przed zawarciem związku małżeńskiego

Zanim zdecydujemy się wstąpić w związek małżeński większość z nas ma na swoim koncie już jakiś majątek. To co do tej pory sobie wypracowaliśmy niezmiennie będzie należało tylko i wyłącznie do nas. Wstępując w związek małżeński jesteśmy jedynym właścicielem naszego dotychczasowego dorobku. Tak samo ma się sytuacja w odniesieniu do naszych zobowiązań, czyli także kredytów. Zawarte przed ślubem zobowiązania obciążają tylko i wyłącznie nas.

Rozdzielność czy wspólnota majątkowa

Jeśli nie zdecydujemy się na rozdzielność majątkową w momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa. Od teraz nasz majątek jest wspólny, a zobowiązania obciążają w równym stopniu obu małżonków. Nie możemy także samodzielnie podjąć decyzji o zaciągnięciu kredyt. Od teraz w banku, aby zaciągnąć kredyt, potrzebna będzie zgoda i podpis obu małżonków. Zobowiązanie obciąża po równo obie strony.

Jeśli wraz z zawarciem związku małżeńskiego decydujemy się na rozdzielność majątkową, cały nasz dorobek będzie należał tylko do nas. Tak samo będzie miała się sytuacja w stosunku do naszych zobowiązań w tym kredytów.

Czy rozdzielność majątkowa ma wpływ na zaciągane kredyty

Rozdzielność majątkowa ma zatem wpływ na zaciągane kredyty. Jeśli zdecydowaliśmy się podpisać umowę o rozdzielności majątkowej możemy samodzielnie decydować o tym jak rozporządzamy swoim dorobkiem. Możemy także samodzielnie zawrzeć umowę kredytu z bankiem. Nie będzie nam do tego potrzebna zgoda drugiego małżonka. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kiedy zdecydujemy się na rozdzielność majątkową zawarte przez nas zobowiązania obciążają tylko nas. Kiedy więc zdecydujemy się na kredyt nie będzie on obciążał naszego współmałżonka, dlatego też nie jest wymagana do tego jego zgoda. Rozdzielność majątkowa ma zatem znaczący wpływ na zaciągane kredyty.

Rozdzielność majątkowa nie oznacza jednak, że w ogóle nie możemy zdecydować się na wspólne zobowiązanie. Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego aby wspólnie starać się o kredyt bankowy. Wtedy jednak odbywa się to na innych zasadach. Bank nie traktuje nas jak małżeństwo, a raczej jak wspólników. Po drugie, możemy dowolnie rozłożyć ciężar czyli podzielić nasz dług. W przypadku wspólnoty majątkowej kredyt obciąża po równo obie strony. Rozdzielność majątkowa pozwala kształtować wysokość obciążenia inaczej niż tylko w równych częściach.

Rozdzielność majątkowa ma wpływ na zaciągane kredyty, a także na obowiązek ich spłaty. Warto więc rozważyć tą możliwość.

Dodaj komentarz