Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych

Spirala długów to problem, który dotyka coraz większą ilość konsumentów. W związku z tym faktem powstaje spora ilość firm windykacyjnych, które działając w imieniu wierzyciela egzekwując należne mu kwoty. Jak się jednak okazuje spirala długów wcale nie musi być sytuacją bez wyjścia. Na rynku dostępne są rozwiązania, które pomagają dłużnikom wyjść z problemów finansowych i dają możliwość rozpoczęcia ich spłaty od nowa. O czym mowa? Jak wyjść z długów obronną ręką? O wsparciu finansowym, jakim jest kredyt konsolidacyjny w Habza.

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

Tego typu kredyt to nic innego, jak zsumowanie wszystkich długów i zamienienie ich w jedno zobowiązanie. W związku z powyższym bank, który udziela takiego kredytu osobie zadłużonej nie przekazuje pieniędzy do jej dyspozycji. Dłużnik ma obowiązek przedłożenia wiarygodnych informacji o swoich obecnych zobowiązaniach i na tej podstawie udzielany jest mu kredyt na spłatę wyżej wspomnianych zobowiązań, jednak spłaty te dokonywane są w imieniu dłużnika przez bank, a nie samodzielnie przez niego.

Co zrobić, aby uzyskać kredyt konsolidacyjny?

W tym celu należy udać się do swojego doradcy klienta w banku i przedstawić mu sytuację w jakiej się znaleźliśmy. Wówczas doradca sprawdzi jak wygląda nasza opinia w banku i czy posiadamy wystarczającą zdolność kredytową, która pozwoli nam na spłatę wszystkich ciążących na nas zobowiązań. Czasami okazuje się, że dłużnik zaciągną również zobowiązania w tak zwanych parabankach, w których nie jest wymagane przedstawianie jakichkolwiek dokumentów potwierdzających zatrudnienie, czy poziomu uzyskiwanych zarobków. W związku z powyższym może dojść do sytuacji, kiedy kredyt konsolidacyjny w Habza będzie w stanie pokryć jedynie zobowiązania bankowe, a tych pozabankowych już nie.

Warto jednak sprawdzić, na jakim poziomie będzie kształtowała się rata kredytu po konsolidacji zobowiązań, ponieważ może być ona dużo niższa niż suma wszystkich rat, jakie byliśmy zobowiązani spłacać dotychczas.

Czy kredyt konsolidacyjny to dobre rozwiązanie?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Oczywiście kredyt konsolidacyjny w Habza jest zupełnie nowym zobowiązaniem, które na początku większość raty będzie przeznaczało na odsetki, a niewielką jej część na kapitał. Nie mniej jednak dzięki niemu może okazać się, że nasze problemy finansowe w końcu zostaną zażegnane, a my będziemy mogli swobodnie spłacać swoje zobowiązanie. Kredyt konsolidacyjny nie zawsze opłaca się jednak w momencie, kiedy spłacamy zobowiązania i nie stanowią one dla nas żadnego problemu, a naszym jedynym celem jest jedna rata bowiem, tylko z wygody, wolelibyśmy uiszczać jedną kwotę co miesiąc, a nie kilka różnych.

Więcej pożytecznych informacji na temat kredytu konsolidacyjnego może dostarczyć strona autora.

Dodaj komentarz