Jak samemu sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa oznacza najkrócej mówiąc, zdolność danej osoby do spłacania pożyczonej kwoty, w określonym czasie z naliczonymi odsetkami. Ocena zdolności kredytowej jest bardzo istotna dla banków, pragnących ograniczyć do minimum własne ryzyko oraz chcących dowiedzieć się czy dana osoba będzie w stanie regularnie spłacać swój dług. Warto więc dowiedzieć się jak sprawdzić zdolność kredytową oraz w jaki sposób dokonuje tego bank.

Dokonywanie weryfikacji zdolności kredytowej przez bank

Badanie zdolności kredytowej przez bank bywa długim procesem, obejmującym bardzo różne kwestie. Analiza danej osoby dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich – ilościowa – to skontrolowanie sytuacji finansowej konkretnej osoby, a następnie porównanie jej przychodów z wydatkami. Banki często sprawdzają zdolność kredytową według różnych wytycznych, jednak najczęściej bazują na wysokości miesięcznych kosztów utrzymania, uzyskiwanych dochodów i ich regularności oraz zbadania aktualnie spłacanego zadłużenia.

Z kolei drugi rodzaj analizy – jakościowa – to weryfikacja czynników, mających wpływ na wywiązywanie się klienta ze spłaty rat. Analizowane są takie czynniki jak stan cywilny, wiek, historia kredytowa oraz ilość osób na utrzymaniu. Istotna jest również sytuacja zawodowa, a więc wykonywana profesja, stanowisko oraz staż pracy.

Jak samemu sprawdzić swoją zdolność kredytową?

W kwestii tego jak sprawdzić zdolność kredytową pomocne mogą być wszelkiego rodzaju kalkulatory obliczające zdolność kredytową danej osoby online. Takie narzędzia mogą badać zdolność dla kredytu hipotecznego oraz gotówkowego. Nie są zbyt skomplikowane w obsłudze. Ważne jest by w sposób intuicyjny odpowiadać na konkretne pytania dotyczące takich spraw jak przewidywany okres spłaty, oprocentowanie oraz rodzaj rat, własne zobowiązania finansowe (czyli inne raty i kredyty oraz limity na kartach), miesięczny dochód gospodarstwa oraz ilość osób wchodzących w jego skład. Po podaniu swoich danych kalkulatory same obliczają zdolność kredytową, zaś następnie wybierają opcję znalezienia najlepszego kredytu.

Sprawdzenia zdolności kredytowej można dokonać również poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny z bankiem. Ważne jest także sprawdzenie swojej historii w Biurze Informacji Kredytowej, jako że może się okazać, iż w bazach znajdują się informacje na temat opóźnień w spłacaniu wszelkich wcześniejszych zobowiązań lub problematycznych spraw, wpływających na spadek wiarygodności danej osoby w oczach banku. Wszelkich czynności związanych ze sprawdzeniem zdolności kredytowej należy dokonać przed pójściem do banku po dodatkowe środki. Da to możliwość określenia kwoty o jaką można wnioskować, a także oszczędzenia czasu w przypadku odrzucenia.

Dodaj komentarz