Wciąż rosnące zadłużenie – jak raz na zawsze pozbyć się długów

Wciąż rosnące zadłużenie – jak raz na zawsze pozbyć się długów

Według danych z końca 2018 roku, zadłużonych jest aż 1,8 miliona Polaków. Co ciekawe, w wielu przypadkach osoby nie poprzestają na jednym długu, o czym świadczy fakt, że obywatele Polski oficjalnie posiadają 3 miliony różnych zobowiązań, których wartość wynosi 25 miliardów złotych.

Ważną cechą długu jest fakt, że jego wartość bardzo szybko rośnie poprzez wzrost odsetek za zwłokę. Każdy podpisujący umowę kredytu, zobowiązuje się do spełnienia określonych warunków. Jeśli do tego nie dojdzie, będzie trzeba ponieść konsekwencje. Należy przemyśleć, czy warto zaciągać pożyczki a jeśli już do tego dojdzie, to podejmować takie działania, które spowodują spłatę całego zadłużenia.

Konsolidacja

Dłużnicy posiadający zobowiązania w różnych instytucjach, mogą ubiegać się kredyt konsolidacyjny. Służy on do spłaty wszystkich lub wybranych zobowiązań, które zastąpi jeden kredyt. Wymaga on jednak zdolności kredytowej a bank całą kwotę przeznacza na spłatę zobowiązań kredytobiorcy. Kredyt konsolidacyjny prowadzi do zmniejszenia miesięcznych zobowiązań, poprzez wydłużenie terminu spłaty zobowiązań, jednak nie zawsze jest najtańszą ofertą na rynku.

Ugoda lub umorzenie długu

Kolejnym pomysłem na to, jak wyjść z długów https://finanse.net.pl/jak-wyjsc-z-dlugow-czyli-jak-to-wszystko-ogarnac/, może być chęć polubownego zakończenia sprawy poprzez wystosowanie wniosku do wierzyciela o wydłużenie okresu spłaty lub podział długu na raty. Jeśli dług przejęła firma windykacyjna, wtedy warto nawiązać kontakt z negocjatorem, ponieważ takie przedsiębiorstwa przeważnie ułatwiają spłatę zadłużenia. W tym przypadku można rozłożyć dług na raty, wstrzymać naliczanie karnych odsetek lub umorzyć spłatę części zadłużenia.

Negocjacje

Należy uważać, aby wierzyciel nie wniósł o wpisanie dłużnika do biur informacji gospodarczej, przez co dłużnik jest niewiarygodny dla instytucji finansowych przez co może mieć problem z zaciągnięciem kolejnych pożyczek. Gdy wierzyciel sprzeda dług do firmy windykacyjnej, trzeba liczyć się z nękaniem ze strony przedstawicieli takiej firmy. Dlatego warto utrzymywać kontakt z osobą lub instytucją, która pożyczyła pieniądze.

Upadłość konsumencka

Ten sposób na to, jak wyjść z długów, polega na ogłoszeniu niewypłacalności dłużnika. Dokonuje się oddłużenie, czyli sądowe umorzenie całości lub części zobowiązania. O upadłość konsumencką może starać się osoba fizyczna, która nie prowadzi żadnej działalności. Należy pamiętać, że od tej chwili dłużnik nie może prawnie zarządzać swoim majątkiem, nie tylko nieruchomościami i ruchomościami, ale także wynagrodzeniem za pracę.

Dodaj komentarz