Optymalizacja i organizacja czasu pracy

Niekiedy nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wiele z pozoru nieistotnych elementów naszej zawodowej praktyki ma wpływ na wyniki pracy i ostateczny sukces. Jak wiele moglibyśmy zmienić z pomocą odpowiedniego szkolenia dla firm, z ilu przydatnych w naszej pracy rozwiązań nigdy nie korzystamy? Dziedziną, w której możemy to szybko zmienić, jest organizacja czasu pracy – własnego lub zespołu.

Wystarczy tylko skorzystać z oferty jednej z firm doskonalenia umiejętności. Tego typu szkolenia dla firm kierowane są głównie do osób pełniących w przedsiębiorstwie lub zespole funkcje menedżerskie. To oni, jako pracownicy odpowiedzialni za efektywność działań i dobrą organizację czasu pracy, skorzystają na tym treningu najbardziej.

Celem takiego szkolenia dla firm nie jest wcale „przemeblowanie” dotychczasowego modelu pracy, stworzenie go od nowa lub zastąpienie innym gotowym wzorem. Zadaniem uczestników jest poddanie dokładnej analizie swoich pracowniczych praktyk, zwyczajów obowiązujących w grupie, w taki sposób, by ze słabych stron uczynić zalety, by to, co do tej pory sprawiało, że nasza praca była mało efektywna, teraz dodało nam sprawności i mobilizacji.

Podstawą skutecznej organizacji czasu pracy jest odpowiednie definiowanie celów. Wiedzę z tej dziedziny, którą zdobędziemy podczas szkolenia dla firm z zakresu organizacji czasu pracy, można poszerzyć na innym tematycznym treningu.

Profesjonalny menedżer powinien z odpowiednim wyczuciem, ale i sprytem nadzorować praktyki zespołu związane z czasem pracy oraz interweniować, gdy sytuacja tego wymaga. Szkolenia dla firm to dobry pomysł, na szybkie i skuteczne zdobycie tych umiejętności. Dzięki treningowi poznamy szereg przydatnych metod, pomocnych przy zarządzaniu priorytetami oraz planowaniu celów krótkoterminowych i perspektywicznych.

Mowa tu m.in. o „metodzie salami” – dzieleniu zadań na etapy oraz koordynacji ich stopniowego wykonania – która opiera się na wykryciu szczegółowości w wyznaczaniu pracy.

Kolejnymi omawianymi podczas szkolenia dla firm narzędziami menedżerskimi będą również: zasada Pareto, która pozwoli nam wybierać priorytety i skutecznie organizować czas pracy oraz metoda (macierz) Eisenhowera – sposób graficznego stopniowania i porządkowania obowiązków.

Pamiętajmy, skuteczność organizacji czasu pracy – własnego i zespołu – jest dziś miarą profesjonalizmu osób na stanowiskach kierowniczych. Od ich inicjatywy, ich umiejętności i doświadczenia w tej kwestii zależy skuteczność działań podejmowanych przez całą firmę. Możemy dysponować najlepszymi specjalistami, najnowszym sprzętem, sprawdzonymi procedurami, ale przy nieumiejętnym organizowaniu pracy, ustalaniu priorytetów i mobilizowaniu pracowników – nasze wysiłki mogą okazać się nieskuteczne.

Dodaj komentarz