Pożyczka – pojęcie

Pożyczka wg. ustawy

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej1.

Kto udzieli pożyczki i skąd pochodzą pieniądze

Pożyczki może nam udzielić każdy podmiot, który posiada zdolność do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych to zdolność do nabywania praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych. Udzielaniem pożyczek zajmują się więc zarówno różne podmioty jak i osoby fizyczne. Kolejną przesłanką, którą należy spełnić aby móc udzielać pożyczki innym to posiadanie własnych pieniędzy, które możemy pożyczać. Banki oraz SKOKi mają prawo do gromadzenia pieniędzy innych osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Zgodnie z prawem są to jedyne podmioty, które mogą gromadzić pieniądze innych. Mogą także udzielać kredytów nie będą właścicielem kredytowanych pieniędzy. Podmioty pozabankowe takiego prawa nie mają. Nie mogą pożyczać nie swoich pieniędzy. Warunkiem udzielenia komuś pożyczki przez podmiot pozabankowy jest obowiązek posiadania własnych pieniędzy.
Osoba bądź podmiot, który chce udzielać pożyczek musi być właścicielem pożyczanych środków finansowych. Oznacza to, że musi posiadać własne pieniądze aby móc je pożyczyć komuś innemu.

Czy trudno dostać pożyczkę

Instytucje pozabankowe najczęściej wybierane są przez osoby, którym bank odmówił udzielenia kredytu ze względu na brak zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa to zdolność do spłacenia zaciągniętego kredytu. Bank weryfikuje czy będziemy w stanie oddać w terminie kredytowaną kwotę pieniędzy. W tym celu bada naszą sytuacje finansową oraz ma obowiązek weryfikacji naszej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. To co w banku stawiane jest na pierwszym miejscu, czyli sytuacja finansowa i zdolność kredytowa, w instytucjach pozabankowych ma mniejsze znaczenie. Podmioty pozabankowe nie mają obowiązku weryfikowania naszej zdolności kredytowej w BIK. Instytucje pozabankowe nakierowane są właśnie na pozyskanie klientów, którym bank odmówił udzielenia kredytu. Samo przez się mówi to nam, że wzięcie pożyczki jest dużo łatwiejsze, jednak niekoniecznie tańsze. Ze względu na fakt, że instytucja pozabankowa mniejszą wagę przywiązuje do naszej sytuacji finansowej i nastawiona jest na klienta trudnego, ponosi także większe ryzyko niewypłacalności klientów. W związku z tym koszty pożyczki są często dużo wyższe aniżeli koszty kredytu. Jeżeli masz złą historię w BIK i trudno Tobie otrzymać kredyt, zgłoś się do specjalistów Habza Finanse z ich pomocą łatwiej będzie Tobie uzyskać kredyt https://www.habza.com.pl/

Jaka jest cena pożyczki

Ustawowe ograniczenie wysokości oprocentowania ma także odniesienie do pożyczek udzielanych przez instytucje pozabankowe. Nominalne oprocentowanie pozostaje więc takie jak w przypadku kredytów. W dopuszczalnych granicach mają dowolność jednak nie mogą przekraczać ustalonej ustawowo wysokości. Kwota pożyczki zależna jest od nas. Ustawa gwarantuje, że oprocentowanie nie może przekroczyć pewnego pułapu. Kwestie kosztów dodatkowych postawione są wyłącznie pod decyzję banków, SKOKów czy tez instytucji pozabankowych. W związku z tym koszty dodatkowe zarówno pożyczki jak i kredytów pozostają w indywidualnej kwestii banków, SKOKów czy tez instytucji  pozabankowych. Co do zasady instytucje pozabankowe udzielając pożyczki nakładają znacznie większe kwoty kosztów dodatkowych. Oznacza to, że pożyczka będzie nas kosztowała więcej aniżeli kredyt. Chyba jednak nikt nie decyduje się na wzięcie pożyczki od podmiotu pozabankowego jeśli może dostać kredyt od banku. Ta forma jest wybierana przez tych, którzy nie mają zdolność kredytowej i nie mają szans na kredyt w banku. Fakt, że bank nie chce udzielić kredytu, często świadczy o złej sytuacji finansowej wnioskodawcy. Instytucje pozabankowe ponoszą więc większe ryzyko, dlatego koszty dodatkowe są większe. Dużo wyższe koszty dodatkowe w konsekwencji prowadzą także do tego, że RRSO pożyczki jest dużo większe aniżeli kredytu.

1 Art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 45)

Dodaj komentarz