Czym skutkuje niespłacenie pożyczki na czas?

Badania dotyczące długów Polaków przeprowadzone na koniec 2020 roku wykazały, że mamy w Polsce 2,74 mln dłużników, których długi opiewają na łączną kwotę ponad 59 miliardów złotych. Zatem zaleganie z płatnościami to niestety dość powszechny problem. Jak się okazuje po części wynika to z tego, że pożyczki można szybko zaciągnąć a ich spłata czasem jest trudniejsza niż by to się początkowo wydawało. Szczególnie jest to widoczne w czasie pandemii i narzuconych obostrzeń, które negatywnie wpłynęły na budżet wielu polskich gospodarstw domowych i firm, które utraciły płynność finansową i przestały spłacać raty oraz inne zobowiązania finansowe. Co grozi za niespłacanie pożyczki?

Opóźnienie w spłacie kredytu lub pożyczki

Zawarcie umowy o udzielenie pożyczki to wiążące zobowiązanie, którego warunków trzeba dokładnie przestrzegać. Zarówno zasady udzielenia pożyczki, jak i jej spłaty, opisane są w umowie, którą przed podpisaniem powinno się wnikliwie przeczytać wraz z załączonymi tabelami opłat i prowizji. Tylko wtedy poznamy dokładne koszty pożyczki, gdyż dane zawarte w ulotce czy reklamie nie są konkretną ofertą a jedynie jej przykładem.
Zapisy dotyczące karnych odsetek naliczanych za opóźnienie w spłacie pieniędzy to zabezpieczenie dla banku przed pożyczkobiorcami, którzy nie spłacają rat w terminie. Każda instytucja finansowa musi dbać o swoją płynność finansową. Jedynie rygorystyczne ściganie spóźnialskich pożyczkobiorców i przykładne ukaranie ich odsetkami za zwłokę w spłacie zobowiązania umożliwia posiadanie kontroli nad prowadzonym biznesem. Ale pamiętajmy, że karne odsetki dotyczą tylko pożyczkobiorców, którzy nie dotrzymują warunków umowy. Firma pożyczkowa nie może w ten sposób obciążać uczciwych klientów. Dlatego zawsze trzeba świadomie pożyczać pieniądze biorąc pod uwagę realną zdolność kredytową umożliwiającą przeznaczenie konkretnej kwoty na pokrycie raty pożyczki lub kredytu.

Niemniej nie spłacenie raty na czas wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Co może zrobić firma pożyczkowa aby odzyskać pieniądze? Już jeden dzień opóźnienia w spłacie pożyczki lub raty może skutkować ponagleniem. Może to być ponaglenie w postaci wiadomości SMS, rozmowy telefonicznej czy wiadomości e-mail. Może być ono wystosowane elektronicznie przez automat ale może też być wykonane przez konkretnego pracownika banku lub firmy pożyczkowej, np: w przypadku pożyczki do domu w terminie określonym harmonogramem spłaty zadłużenia przyjedzie opiekun klienta po kolejną ratę. Wówczas pożyczkobiorca będzie musiał uzasadnić opóźnienie ze spłatą oraz wyznaczyć inny termin uregulowania zaległości.
Z kolei kilkudniowa lub dłuższa zwłoka ze spłatą zadłużenia będzie wiązała się z dużo bardziej przykrymi konsekwencjami. W pierwszej kolejności klient może spodziewać się tego, że pożyczkodawca wyśle płatny monit przypominający o minięciu terminu płatności. Może to być wiadomość przesłana pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub może to być rozmowa telefoniczna. Koszt takiego monitu jest indywidualnie ustalany przez firmę pożyczkową a jego wysokość powinna być wymieniona w umowie lub tabeli opłat i prowizji. Zazwyczaj jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za pojedynczy monit.
Dalsze nie spłacenie zobowiązania wiąże się z naliczeniem karnych odsetek oraz rozpoczęciem postępowania windykacyjnego. W zależności od zasobów i polityki działania danej instytucji finansowej windykacja jest prowadzona przez dział danej firmy lub dług jest przekazywany do firmy zewnętrznej. Wówczas z dłużnikiem kontaktują się nowe osoby, które dzwonią lub odbywają wizyty terenowe w miejscu zamieszkania pożyczkobiorcy, a każde działanie niesie za sobą dodatkowy koszt doliczany do już istniejącego długu. Spóźniający się ze spłatą klient musi liczyć się z zapłatą kar finansowych oraz z tym, że zostanie on wpisany do rejestru dłużników. Kolejne kroki podejmowane przez windykację to: pisemne przedsądowe wezwanie do zapłaty, skierowanie sprawy do sądu. Następnie sąd może skierować sprawę do komornika, a komornik może zająć część pensji osoby zadłużonej. Jeżeli dochody dłużnika wynoszą minimalną krajową lub mniej wówczas komornik może przekazać na licytację samochód, sprzęt i inne cenne przedmioty należące do pożyczkobiorcy.

Jak uniknąć karnych odsetek?

Pożyczki ekspresowe i chwilówki można zaciągnąć w banku choć najczęściej są oferowane przez pozabankowe firmy pożyczkowe. Mało rygorystyczne podejście do weryfikacji wniosków o pożyczkę sprawia, że łatwiej w takich instytucjach dostać pożyczkę i to w krótszym czasie. Mogą to być tanie pożyczki chwilówki, które trzeba spłacić zazwyczaj w 30-60 dni lub pożyczki ratalne, których spłata rozłożona jest na od kilkunastu do kilkudziesięciu rat. W przypadku tych pierwszych jednorazowa spłata całej kwoty bywa problematyczna szczególnie jeżeli skorzystały z niej osoby mające niskie dochody. Niespłacenie pożyczki w terminie naraża pożyczkobiorcę na dodatkowe koszty jakim są karne odsetki. Mogą one znacznie podnieść koszt zaciągnięcia pożyczki. Dlatego zawsze trzeba dokładnie przekalkulować czy lepiej zaciągnąć chwilówkę czy pożyczkę ratalną taką jak np: pożyczka do domu, którą spłaca się dłużej ale raty są niższe więc nie obciążają zbytnio portfela. Dokładna analiza swoich finansów to podstawa odpowiedzialnego pożyczania. Ewentualnie gdy pożyczkobiorca wie, że nie uda mu się spłacić pożyczki na czas powinien spróbować polubownego rozwiązania sytuacji wnioskując o tymczasowe odroczenie spłaty zadłużenia, wakacje kredytowe lub restrukturyzację długu.

Najważniejsza rada na koniec: zawsze należy gruntownie przemyśleć decyzję o tym, jaką kwotę chcemy pożyczyć i czy będziemy w stanie spłacić pożyczkę lub kredyt bez konieczności restrukturyzacji naszego domowego budżetu. W sytuacji nadmiernego zadłużenia powinniśmy odłożyć w czasie chęć skorzystania z zewnętrznego kredytowania, wpierw postarajmy się spłacić obecne kredytu a następnie wybrać interesującą nas ofertę pożyczkową.

 

Artykuł został przygotowany przez ekspertów z firmy Eden Finance.

Dodaj komentarz