Czy student może otrzymać chwilówkę?

Czy student może otrzymać chwilówkę?

Studenci, jako osoby uczące się i zwykle nieposiadające stałych dochodów nie są dla instytucji udzielających szybkich chwilówek zbyt atrakcyjnymi klientami. Jednakże status studenta nie umożliwia ubiegania się o pożyczkę bez bik dla studentów. Ofertę tę proponuje wiele parabanków w celu nawiązania współpracy z osobami, które w przyszłości będą nadal korzystać z bogatej oferty pożyczkowej. W celu ubiegania się o chwilówki dla studentów należy złożyć wniosek pożyczkowy poprzez internetową aplikację dostępną na stronie WWW parabanku. W rubryce „zatrudnienie” studenci wpisują faktyczny stan zatrudnienia. Jeśli osoba studiująca nie posiada żadnego zatrudnienia to wpisuje „brak” lub „nie pracuje”.

Chwilówka dla studenta na umowę zlecenie

Prawo do ubiegania się o pożyczkę 1300 zł bez zaświadczeń ma każdy polski obywatel, który jest pełnoletni i posiada zdolność kredytową. Oznacza to, że każda osoba posiadająca dochody umożliwiające spłatę zadłużenia nabywa prawo do złożenia wniosku dotyczącego pożyczki 1300 zł bez zaświadczeń. Student również nabywa takie prawo, a jego szansę na otrzymanie szybkiej gotówki zwiększają się w chwili, kiedy student pracuje np. na umowę zlecenie lub na umowę o dzieło. Są to wprawdzie umowy śmieciowe, ale w przypadku studentów uczących się na studiach dziennych nie ma zwykle możliwości zatrudnienia na umowę stałą. Umowa zlecenie jest często długoterminową formą współpracy, dlatego firmy udzielające szybkich chwilówek biorą ją pod uwagę. 

Brak dochodów a chwilówka online

Instytucje pozabankowej działają według własnych kryterium i same decydują, komu pożyczyć pieniądze. W praktyce oznacza to, iż wniosek pożyczkowy może złożyć każda osoba, również ta nieposiadająca stałego źródła dochodu lub też niemogąca swoich dochodów udokumentować. Oferta pożyczka 1000 zł, pożyczka bez bik czy pożyczka bez dokumentów przeznaczona jest dla takich właśnie pożyczkobiorców. Brak udokumentowanych dochodów nie jest, zatem przeszkodą w otrzymaniu gotówki. Studenci to grupa nieco bardziej uprzywilejowana, ponieważ podczas składania wniosku o pożyczkę na oświadczenie bez bik student wpisuje to, że posiada status studenta. Jest to rozumiane, jako przyczyna braku stałego zatrudnienia. Warto wiedzieć, że chwilówki dla studentów to stosunkowo nowa oferta, stworzona ze względu na zwiększającą się w naszym kraju liczbę osób studiujących. Warto jednak pamiętać, że nawet chwilówki dla studentów to szybkie pożyczki, ale oprocentowane, które trzeba będzie spłacić.

Budowanie zaufania pożyczkowego

Firma pożyczkowa udzielająca chwilówki bez zaświadczeń dla studenta, zwłaszcza takiego który nie posiada dochodów daje mu niejako pożyczkę zaufania i liczy na wywiązanie się przez studenta z umowy pożyczkowej. Dla parabanków liczy się to czy chwilówka bez zaświadczeń czy pożyczka 1000 zł będzie terminowo spłacona. Jeśli pożyczkobiorca jest osobą uczciwą i rzetelnie spłaci swoje zadłużenie wówczas instytucje pozabankowe chętnie udzielają tej osobie drugich i następnych pożyczek nie pytając o jej dochody. W przypadku, kiedy student podejmie pracę i może przedstawić na to stosowne zaświadczenie to wówczas zwiększa się jego zdolność pożyczkowa. Umożliwia to złożenie wniosku na większe sumy.

Dodaj komentarz