Długoterminowe pomnażanie kapitału

Długoterminowe pomnażanie kapitału

Polisa typu unit-linked jest doskonałym narzędziem długoterminowego pomnażania kapitału. Jak każde narzędzie wymaga umiejętnego zastosowania, by przynosić oczekiwany efekt. Należy mieć nieustannie na uwadze, że fundusze inwestycyjne to nie jest lokata, z której możemy spodziewać się pewnego zysku w momencie zapadalności. Funduszami trzeba zarządzać – tym bardziej, że dająca kiedyś jako takie pozytywne efekty w długim okresie inwestowania strategia “kup i trzymaj” przestała się już całkowicie sprawdzać.

Istotną zaletą polis inwestycyjnych jest wymóg comiesięcznego przelewania stałych kwot na rachunek inwestycyjny. Dzięki temu mechanizmowi posiadacz polisy realizuje (świadomie lub nie) jedną z metod inwestowania polegającą na uśrednianiu ceny – zakup jednostek uczestnictwa w stałych odstępach czasu powoduje “spłaszczenie” ceny zakupu dla wszystkich posiadanych jednostek.

Opisana powyżej metoda sama w sobie jednak nie jest wystarczająca. Jak już wspomniano inwestycją w fundusze trzeba zarządzać. Zarządzanie powinno przyjmować jakieś założenia (strategię). Można pokusić się o wyodrębnienie dwóch podstawowych zasad inwestowania:

1. Chroń swój kapitał,
2. Zarabiaj razem z trendem.

Proste i skuteczne. Dlaczego więc nie ma dookoła samych milionerów? Cała rzecz leży bowiem w konsekwentnej realizacji założeń strategii, a z tym bywa już różnie. Człowiek (Inwestor) jest istotą emocjonalną i bardzo często decyzje związane z pieniędzmi podejmuje nieracjonalnie nierzadko na tym tracąc. Czy jest na to jakieś rozwiązanie?

Sposobem na pozbycie się emocji z procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych może być zastosowanie takiej strategii, która nie pozwoli dojść emocjom do głosu. Jedną (ale nie jedyną) z takich metod jest strategia Darwin Defender. Jej założenia są bardzo proste i sprowadzają się do pięciu kroków:

Jakie to może przynieść efekty prezentuje poniższy wykres:

Na wykresie widać wyraźnie różnicę w stopie zwrotu, jaką pozwoliło osiągnąć zastosowanie strategii Darwin Defender w porównaniu do stopy zwrotu, jaką przyniósł indeks WIG20 w analogicznym przedziale czasu. Oczywiście porównanie sporządzono w oparciu o historyczne dane, które na pewno się nie powtórzą w przyszłości. Wykres ma jedynie pokazać skalę możliwości, jakie daje zarządzanie polisą unit-linked. Nie byłoby to możliwe, gdyby polisa inwestycyjna nie była tak elastycznym narzędziem.

Dodaj komentarz