Jak liczona jest zdolność kredytowa?

Ubiegając się o kredyt należy wziąć pod uwagę fakt, że bank przed udzieleniem go będzie chciał dogłębnie sprawdzić zdolność kredytową swojego przyszłego klienta. Zdolność kredytowa jest niczym innym, jak potencjalną możliwością wywiązania się ze zobowiązania kredytowego, a więc płatności rat w określonej wysokości i określonym terminie. Jak bada się zdolność kredytową?

Przede wszystkim zarobki

Dla banku najważniejsze są dochody kredytobiorcy. Ważne, aby pochodziły one z pewnego źródła i były stałe. Dlatego też banki najbardziej cenią sobie klientów zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony. Miesięczne dochody muszą być na tyle wysokie, aby kredytobiorca był w stanie wygospodarować z nich pewną kwotę na spłatę kredytu. Zdolność kredytowa wzrasta, jeżeli potencjalny klient pozostaje w związku małżeńskim i współmałżonek również zatrudniony jest na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Bank bierze też po uwagę uśrednioną kwotę miesięcznych wydatków kredytobiorcy. Ma nią wpływ ilość osób, będących na utrzymaniu klienta oraz przeciętne wydatki na życie w danym mieście. Istotny jest również wiek kredytobiorcy.

O ile w przypadku kredytów krótkoterminowych, to znaczy takich, których czas spłaty wynosi rok, nie ma on większego znaczenia, o tyle na przykład przy kredycie hipotecznym odgrywa niebagatelną rolę. Na ogół im niższy wiek, tym większa szansa na kredyt, co oczywiście nie przekreśla całkowicie możliwości kredytowania osób w wieku średnim, a nawet starszym na przykład kredytem konsumpcyjnym.

Pozostałe zobowiązania

Zdolność kredytowa jest tym wyższa, im mniej posiadamy różnego rodzaju niespłaconych zobowiązań finansowych. Należą do nich kredyty, pożyczki czy nawet dług pochodzący z karty kredytowej. Dlatego też przed złożeniem wniosku kredytowego dobrze jest spłacić wszystkie długi. Bank chce mieć pewność, że spłata kredytu, którego udzieli, będzie dla klienta priorytetowa. Na zdolność kredytową ogromny wpływ ma też historia kredytowa.

Kredytobiorca powinien w przeszłości sumiennie spłacać wszelkie zobowiązania, jakie zaciągnął. Zła historia kredytowa często przekreśla szansę na kredyt. Wadą dla banku jest również nieposiadanie historii kredytowej, co dotyczy szczególnie młodych klientów. Bank nie ma bowiem pewności, czy klient jest godny zaufania, gdyż nie może bazować na jego historycznych zobowiązaniach.

Zdolność kredytowa jest dla banku wyznacznikiem tego, czy dany klient jest godny zaufania i należy udzielić mu kredyt. Jest ona badana nie tylko przy kredycie, ale również pożyczce bankowej.

Dodaj komentarz