Co to jest restrukturyzacja kredytu?

W momencie zaciągania kredytu posiada się stabilną i dobrze płatną pracę. Jednak jak to w życiu, zawsze mogą pojawić się różnego rodzaju problemy, w tym problemy finansowe. Może to oznaczać problem z terminowym spłacaniem kredytu. Nie jest to jednak sytuacja, w której powinno wpadać się w panikę. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest restrukturyzacja kredytu. Oznacza to zmianę warunków spłaty kredytu, które będą korzystniejsze dla kredytobiorcy. Dzięki temu będzie on mógł nadal bez przeszkód spłacać kredyt.

Czym jest restrukturyzacja kredytu?

Jak wspomniano, restrukturyzacja kredytowa polega na zmianie warunków kredytu. Celem jest umożliwienie kredytobiorcy spłatę swojego zobowiązania w momencie, kiedy ten może mieć problemy finansowe i terminowa spłata kredytu może być zagrożona. Co ważne, restrukturyzacja kredytu zawsze przeprowadzana jest tylko i wyłącznie na wniosek kredytobiorcy. Bank nigdy sam takiej możliwości nie oferuje.

Dlatego kredytobiorca, który chce zrestrukturyzować swój kredyt musi taki wniosek bardzo dobrze uzasadnić. W przypadku pojawienia się problemów finansowych ważne jest, aby bank poinformować o tym fakcie jak najszybciej. To znacząco podnosi szansę na to, że bank podejmie pozytywną decyzję co do restrukturyzacji kredytu. Sama restrukturyzacja kredytowa polegać może na wydłużeniu okresu spłaty kredytu, zmiany oprocentowania, a tym samym na obniżeniu miesięcznej raty kredytu.

Jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu?

Banki zgadzają się na restrukturyzację kredytu w szczególnych warunkach. Dlatego taki wniosek zawsze musi być bardzo dobrze uzasadniony. Przede wszystkim przedstawić należy faktyczne i prawdziwe powody problemów finansowych. Powody te także są szczególne. Bank może zgodzić się na restrukturyzację kredytu w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, wypadku losowego niedającego się przewidzieć czy nagłych problemów z uzyskaniem dochodów. Wniosek o restrukturyzację kredytu najczęściej pobrać można ze strony internetowej banku.

Jakie są rodzaje restrukturyzacji kredytu?

Restrukturyzacja kredytowa może wyglądać różnie. Wszystko zależy od polityki banku i indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Przykładem może być zmiana harmonogramu spłat, która polega na wydłużeniu terminu spłaty kredytu. To oznacza zmniejszenie wysokości miesięcznej raty. Restrukturyzacja może polegać także modyfikacji oprocentowania kredytu. W takim przypadku wnioskuje się o obniżenie oprocentowania kredytu. Trzecim przykładem mogą być wakacje kredytowe. Jest to chwilowa przerwa w spłacie kredytu, np. na 3 miesiące. Po tym terminie kredytodawca wraca do spłaty kredytu. Pamiętać jednak trzeba, że przykładowe 3 miesięczne raty rozłożone zostaną na pozostałe.

Dodaj komentarz