Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt konsumpcyjny?

Kredyt konsumpcyjny to jeden z najczęściej spotykanych rodzajów kredytów. Charakteryzuje go przede wszystkim stosunkowo duża elastyczność w zakresie okresu spłaty i kwoty kredytu. Żeby go otrzymać, należy jednak spełnić pewne warunki.

Kredyt konsumpcyjny – warunki

Przede wszystkim kredytobiorca powinien mieć ukończony 18 rok życia, a także posiadać pełnię zdolności do czynności prawnych, czyli nie może być częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony. Powinien również posiadać stałe źródło dochodu (pracę zarobkową, emeryturę). Ponadto każdy bank posiada wymagania odnośnie do zdolności kredytowej i historii kredytowej, które mogą nieco się różnić.

Zdolność kredytowa to zdolność do terminowej spłaty należności, wyliczana między innymi na podstawie wysokości dochodów i aktualnych kredytów oraz pożyczek, a także kosztów utrzymania. Poszczególne banki stosują odmienne algorytmy do obliczania zdolności kredytowej, tak więc odmowa w jednym banku niekoniecznie oznacza, że w innym nie będzie możliwości uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Historia kredytowa dotyczy tego, jak spłacaliśmy obecne i już uregulowane zobowiązania. Jakiekolwiek opóźnienia w spłacie długu świadczą o tym, że dany kredytobiorca jest potencjalnie nierzetelny i mogą zaowocować odrzuceniem wniosku o kredyt. Do weryfikacji historii kredytowej banki używają bazy Biura Informacji Kredytowej, sprawdzają także, czy dana osoba nie znajduje się na liście dłużników.

Na co można przeznaczyć kredyt konsumpcyjny?

Kredyt konsumpcyjny można przeznaczyć na dowolny cel, na przykład na zakup sprzętu elektronicznego lub pokrycie bieżących wydatków. Bank nie będzie wymagał od kredytobiorcy rachunków czy faktur potwierdzających, w jaki sposób środki zostały rozdysponowane.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat kredytu konsumpcyjnego, szereg pożytecznych informacji znajdziesz tutaj: https://habzafinanse.com.pl/kredyt-konsumpcyjny/.

Koszt kredytu konsumpcyjnego

Jak już wspomniano, kredyt konsumpcyjny cieszy się dużą popularnością. W związku z tym znajdziemy go w ofercie większości polskich banków. Różnice pomiędzy propozycjami poszczególnych instytucji finansowych na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niewielkie, ale warto zwracać na nie uwagę, aby na pewno nie przepłacić.

W pozyskaniu korzystnego kredytu konsumpcyjnego pomóc może profesjonalny pośrednik kredytowy. Zajmie się on zarówno wyselekcjonowaniem najlepszej oferty, jak i przeprowadzeniem negocjacji z bankiem, dzięki czemu formalności zostaną zredukowane do minimum. Koniecznie zobacz, na jaki kredyt możesz liczyć przy pomocy eksperta.

Dodaj komentarz