Internet jako źródło informacji

Internet jako źródło informacji

Internet to medium, które staje się ostatnio podstawowym źródłem informacji dla coraz większej liczby osób. Wiąże się to bezpośrednio z tym, że ludzie rezygnują z tradycyjnych nośników takich jak telewizja, prasa czy radio. Internet wydaje się im oferować te trzy rzeczy w jednym. Jako źródło informacji Internet ma dużo zalet, ale również kilka wad. Zacznijmy od zalet. Po stronie zalet należy na pewno wymienić takie rzeczy jak wolność wyszukiwania informacji i dostęp do szerokiego spektrum źródeł.

Jest to rzeczywiście bardzo duża zaleta Internetu. Nie jesteśmy w nim skazani na tylko jedną perspektywę i może bez problemu wyszukać inne źródła informacji, które pokazują nam pewne kwestie w innym świetle i pomagają je lepiej zrozumieć. Dodatkową zaletą Internetu jest to, że jest on łatwo dostępny i wydaje się, że idealnie się realizuje we współczesnym świecie, którego podstawową zasadą jest szybkość i prędkość działania. Szeroki dostęp do portali, możliwość wybierania informacji, przebierania w ofercie różnych autorów powodują, że nasze możliwości w Internecie wydają się być nieograniczone. Wymieniliśmy zalety, ale warto wspomnieć również o wadach. Najlepiej będzie od razu skupić się na tej najważniejszej.

Ta wada to odwrotność zalety. Napisaliśmy wcześniej, że wolność wyboru i dostępu do różnych treści jaką daje Internet jest nieograniczona i znakomita. To wielka zaleta, ale bardzo łatwo może się ona przerodzić w wadę. Aby móc korzystać z takiej wolności musimy mieć czas i wiedzieć co chcemy wybrać. Nie zawsze jednak tak jest. Co więcej, nie zawsze mamy czas, aby w ogóle przeanalizować różne oferowane nam alternatywy. To wszystko sprawia, że osoby często są przytłoczone możliwościami jakie daje Internet i czują się zniewolone zbyt dużą wolnością. To może wydawać się paradoksalne, ale rzeczywiście tak jest i rzeczywiście ten problem dotyka coraz większą rzeszę osób. W takiej sytuacji przychodzą z pomocą bardziej tradycyjne źródła informacji.

Dodaj komentarz