Jakie są głowne zadania w obsłudze floty?

Jakie są głowne zadania w obsłudze floty?

Obowiązków związanych z nadzorem nad flotami samochodowymi w firmach przejmują tak zwani fleet menagerzy. Są to osoby, które sprawuje bardzo szeroko pojęta pieczę nad flotami pojazdów mechanicznych – osobowych i ciężarowych –  w danym przedsiębiorstwie. Kierownicy flot odpowiedzialni są przede…

Read More