Jakie są głowne zadania w obsłudze floty?

Jakie są głowne zadania w obsłudze floty?

Obowiązków związanych z nadzorem nad flotami samochodowymi w firmach przejmują tak zwani fleet menagerzy. Są to osoby, które sprawuje bardzo szeroko pojęta pieczę nad flotami pojazdów mechanicznych – osobowych i ciężarowych –  w danym przedsiębiorstwie. Kierownicy flot odpowiedzialni są przede wszystkim za sprawność pojazdów, jak również za planowanie wydatków związanych z naprawami czy kupnem albo wynajęciem nowych aut niezbędnych przy rozwoju korporacji.

Obsługa floty a praca fleet managera

Wypowiedzi na formach pomagają zrozumieć zawód fleet menagera. Poznać zakres jego działań, jak również podstawowe obowiązki związane z utrzymaniem floty na najwyższym poziomie, zapewniając tym samym pracownikom danej firmy ciągły dostęp do pojazdów. Zazwyczaj w dyskusjach na formach biorą udział osoby wykonujące wspomniany zawód, jak również te osoby, które chciałyby go wykonywać, bądź poznać na ogólnej wiedzy, jak to wszystko wygląda. Tak też możemy się na przykład dowiedzieć, iż obsługa flot nie jest trudna, jeśli kierowcy wyznaczonych aut traktują pojazdy mechaniczne nie jak zabawki, tylko jak własne auta, o które rzeczywiście trzeba dbać. Jeśli tak nie jest, to ciągłe stłuczki, jak również naprawy bardzo mocno nadwyrężają budżet firmy, a fleet menager ma ciągle pełne ręce roboty. Zamiast skupiać się na codziennych obowiązkach, musi dopilnować, aby zaistniałe szkody, często z winy kierowców zlikwidować.

Szkolenia fleet managerów z obsługi floty firmowej

Wiele dużych przedsiębiorstw doszkala własnych pracowników, zajmujących bardzo różne stanowiska w firmie. Ma to przede wszystkim podnieść sprawność działania przedsiębiorstwa, jak również jakość świadczonych usług. Tak też jest z pracownikiem, który zajmuje stanowisko kierownika flot firmowych samochodów, który pracując na stanowisku tj. obsługa flot, od wielu lat, wraz z rozkwitem technologii, oraz zmianami powstałymi w zarządzaniu flotami, musi doszkalać się w tym zakresie, podnosić swoje kwalifikacji, uczyć się nowoczesnych, ułatwiających w sumie rozwiązań zarządzania flotami.

Dodaj komentarz