Handlowe relacje Polski i Rosji

Handlowe relacje Polski i Rosji

Jeśli chodzi o eksport w naszym kraju to eksportujemy produkty do wielu krajów Unii Europejskiej, a także do Rosji. Oczywiście najlepiej handel rozwija się z krajami z którymi granicznymi, a więc z Czechami, Niemcami, a także z Rosją, która stanowi siódme państwo eksportowe dla Polski. Jednak eksportujemy także nasze produkty na  Litwę, do Wielkiej Brytanii, Belgi, Szwecji, a nawet do Hiszpanii. Jeśli chodzi o produkty, które eksportujemy to lista jest bardzo długa. Jedne z nich od razu nasuwają się na myśl, jako nasz produkt flagowy, który rozpoznawany jest na całym świecie, jak na przykład wódka, a inne produkty wydawać by się mogły, że w ogóle nie produkuje się ich w naszym kraju. Do takich produktów zaliczyć możemy na przykład statki, które stanowią prawie 15% światowego eksportu, a także silniki spalinowe, które stanowią z kolei 10% światowego eksportu.
Potentatem jesteśmy także w eksporcie mrożonych owoców, które stanowią ponad 16% światowego eksportu, a także we flagowym produkcie z Górnego Śląska czyli węglu i koksie, które łącznie stanowią niecałe 14%. Poza tymi produktami eksportujemy także meble i inne wyroby drewniane. Jednak oprócz samych produktów eksportujemy również surowce takie jak właśnie węgiel, koks czy siarka, a także rudy cynku i ołowiu. Także produkty rolno – spożywcze stanowią duży procent całego naszego eksportu. W tej dziedzinie oprócz mrożonych owoców, eksportujemy także przetwory owocowe, mięso i soki. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o futrach, które również eksportujemy.

Rosja jest naszym trzecim najważniejszym państwem od którego importujemy towary, natomiast siódmym jeśli chodzi o eksport. Najważniejszymi produktami, które importujemy z Rosji są oczywiście ropa naftowa i gaz ziemny. Jeśli chodzi o ropę naftową to nasze rafinerię przerabiają aż 95% ropy naftowej, pochodzenia rosyjskiego. Jesteśmy więc praktycznie uzależnieni od Rosji, zarówno jeśli chodzi o ropę naftową jak i o gaz ziemny. Być może sytuacja się zmieni, jeśli zdecydujemy się na budowę ropociągu do Norwegii, a także jeśli zdecydujemy się skorzystanie z gazu łupkowego, który całkiem niedawno został u nas odkryty. W takim wypadku, moglibyśmy zmniejszyć ilość importowanych surowców z Rosji.

Jeśli natomiast chodzi eksport naszych towarów do Rosji, to eksportujemy przede wszystkim żywność. Bardzo często jednak dochodzi do różnych zajść w których Rosja wstrzymuje dostawy zarówno z Unii Europejskiej jak i z naszego kraju. Jednak oprócz takich produktów jak zboża, owoce, warzywa czy mięso eksportujemy do Rosji także inne produkty. Takimi produktami są na przykład wyroby przemysłu elektromaszynowego, a więc przeróżne maszyny, które Rosja wykorzystać może na przykład w przemyśle czy w rolnictwie. Także produkty przemysłu chemicznego, a także metalurgicznego eksportujemy do Rosji. Na koniec warto dodać, że także produkty przemysłu drzewno – papierniczego wysyłane są do Rosji. Jak więc widać, rynek eksportowy jest bardzo szeroki i naprawdę wiele branż może skorzystać na możliwości handlu z tym krajem.

Historia wydobycia ropy naftowej w Polsce sięga połowy XIX wieku, kiedy to Ignacy Łukasiewicz otworzył pierwszą kopalnię ropy naftowej nieopodal Krosna. Jednak obecnie, nie jesteśmy potentatem w tej dziedzinie na świecie, dlatego musieliśmy rozpocząć import ropy naftowej do naszego kraju. Głównym krajem z którego importujemy ropę naftową jest Rosja. Jednak nie tylko Polska, czerpie ropę naftową z Rosji. Także Stany Zjednoczone chętnie kupują ropę naftową od naszych wschodnich sąsiadów, pomimo iż sami dysponują dużymi złożami tego surowca. Ilość importowanej ropy naftowej z Rosji do naszego kraju, sięga 95%. Rosja jest więc największym dostarczycielem tego surowca do Polski. Jest więc to podobna sytuacja jak w przypadku gazu ziemnego. Również ten surowiec w większości importujemy z Rosji. Ta sytuacja nie wszystkim się podoba, ponieważ obecnie jesteśmy uzależnieni od Rosji zarówno jeśli chodzi o dostawy ropy naftowej jak i gazu ziemnego.

Co do gazu ziemnego to sytuacja ta może się zmienić dzięki odkryciu złóż gazu łupkowego, jednak póki co jesteśmy zdani na Rosję. Z ropą naftową jest szansa na czerpanie tego surowca na przykład z Norwegii, jednak na razie budowa ropociągów do innych krajów niż Rosja została wstrzymana. W Polsce posiadamy kilka złóż ropy naftowej, jednak są one niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców. Zwłaszcza, że złoża w Jaśle, Krośnie i Gorlicach są na wyczerpaniu. Oprócz tych złóż posiadamy jeszcze złoża w Zagłębiu Pomorskim, a także wydobywamy ropę z dna Bałtyku.

Dodaj komentarz