Procesy w zamówieniach w ktorych sprawdzi się system B2B

Procesy w zamówieniach w ktorych sprawdzi się system B2B

Ważną kwestią w funkcjonowaniu firm jest optymalizacja zachodzących w nich procesów biznesowych, zwłaszcza tych, które bezpośrednio dotyczą klientów. Bardzo dobrym rozwiązaniem, dzięki któremu możliwa jest poprawa i optymalizacja procesów biznesowych jest zastosowanie w firmie systemu B2B.

1.        Składane zamówienia
Tradycyjna forma kanałów kontaktowych z firmą jest kosztowna i czasochłonna. Funkcjonowanie całego systemu, a także informowanie klientów o terminach realizacji zostaje zaburzone w wyniku niewielkiej wydajności tradycyjnych kanałów kontaktowych.

Wdrożenie systemu B2B pozwala klientom na składanie zamówień w sposób bezpośredni, z wykorzystaniem specjalnej aplikacji. Dzięki temu możliwe staje się monitorowanie dostępności oraz cen towarów.

2.        Zarządzanie realizowanymi zamówieniami
Podobnie jak we wcześniejszym procesie informowanie o terminach realizacji zamówienia jest znacznie utrudnione w przypadku wykorzystania tradycyjnych kanałów kontaktowych za sprawą ich czasochłonności, kosztów i małej efektywności.

System B2B umożliwia śledzenie poszczególnych etapów realizacji zamówienia w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji.

3.        Proces obsługi promocji i wyprzedaży
Realizacja kampanii promocyjnych i wyprzedaży wymaga w tradycyjnym ujęciu dostarczenia informacji na temat kampanii przy pomocy standardowych kanałów komunikacyjnych, które posiadają wiele ograniczeń. Taka forma nie daje klientowi możliwości monitorowania ilości produktów, jakie są objęte promocją. Kolejnym ograniczeniem jest wydłużony czas oczekiwania na zmiany oraz skomplikowany proces składania samego zamówienia.

System B2B umożliwia publikowanie ofert promocyjnych w aplikacji w czasie rzeczywistym. Znacznie  łatwiejszy jest też monitoring ilości i dostępności produktów, jakie zostały objęte promocją.  System B2B umożliwia podjęcie szybkiej reakcji na zachodzące zmiany i wydatnie wpływa na skrócenie samego procesu sprzedaży.

4.        Wirtualne stany magazynowe
W sytuacji kiedy towary jakie posiadamy w swojej ofercie znajdują się jeszcze u dostawców i nie ma ich w naszych magazynach proces sprzedaży bez wykorzystania systemu B2B jest znacznie utrudniony.

Użycie systemu B2B daje możliwość prezentacji produktów, jakie znajdują się jeszcze u dostawców. Dzięki temu możliwe jest rozszerzenie oferty produktowej i zwiększenie efektywności realizowanej sprzedaży internetowej.

5.        Proces obsługi reklamacji
Potrzeba bezpośredniego kontaktu pomiędzy wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie reklamacji wpływa na utrudnienia w obiegu informacji i wymianie dokumentów.

Obsługa procesu za pomocą systemu B2B wpływa na jego automatyzację w zakresie obiegu dokumentów a także statusów realizacji reklamacji. Dodatkową korzyścią jest możliwość dokonania analizy liczby rozpatrywanych reklamacji w odniesieniu do kontrahentów.

Podsumowując – zastosowanie systemu B2B umożliwia znaczne usprawnienia procesów biznesowych, dzięki czemu zwiększa się komfort obsługiwanych klientów.

Dodaj komentarz