Rodzaje działalności gospodarczej.

Rodzaje działalności gospodarczej.

Wybór formy w jakiej będziesz prowadził działalność gospodarczą, jest jedną z najważniejszych decyzji przy zakładaniu firmy. W zależności od tego wyboru, mogą różnić się stawki podatkowe jakie zapłacisz, a także Twoje bezpieczeństwo a przy tym większa pewność siebie w podejmowaniu decyzji. Poniżej przedstawię Ci najważniejsze cechy każdej z form prowadzenia działalności.

Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Najprostsza forma prowadzenia firmy nazywana również samozatrudnieniem. Aby zarejestrować tego typu firmę nie musisz odwiedzać urzędu, możesz zrobić to przez internet. Jako prowadzący JDG możesz rozliczać się za pomocą karty podatkowej, prowadząc księgowość uproszczoną wg stawki ogólnej, lub według stawki ryczałtowej. Jesteś również podatnikiem PIT oraz ewentualnie VAT. Osoba samozatrudniona ponosi duże ryzyko związane z inwestycjami za pomocą “dźwigni finansowej” lub za długi na rzecz firmy, ponieważ w sytuacji problemowej odpowiada nie tylko swoim kapitałem, ale również mieszkaniem, czy całym majątkiem swoim i rodziny.

Spółka cywilna.

Jest to rodzaj działalności zakładanej przez przynajmniej dwóch wspólników. S. c. nie jest osobą prawną, a jeśli jej właściciele są osobami fizycznymi, rozliczana jest za pomocą księgowości uproszczonej. Podobnie jak w przypadku samozatrudnienia, wspólnicy solidarnie odpowiadają za zobowiązania na rzecz firmy własnym majątkiem, oraz są podatnikami podatku dochodowego.

Spółka komandytowa.

Ten typ prowadzenia działalności zakładany jest przez przynajmniej dwie osoby fizyczne, lub prawne. Co wyróżnia Sp. k. to fakt, że jeden z podmiotów (komplementariusz) odpowiada, podobnie jak w poprzednich przykładach, całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Drugiego zaś wspólnika tzw. komandytariusza, zobowiązuje jedynie kwota zawarta w umowie. Oznacza to, że ponad kapitał, który zgodził się zaryzykować, ma pewność, że nie straci mieszkania, samochodu czy też innych posiadanych aktywów, w sytuacji niepowodzenia. Ten rodzaj działalności wymaga prowadzenia pełnej księgowości, co wiąże się z większym kosztem.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do założenia tego rodzaju spółki wystarczy jedna osoba fizyczna lub prawna, oraz wymagana jest wpłata kapitału zakładowego w wysokości nie mniej niż 5 tysięcy zł. Jest to jedna z najbezpieczniejszych metod prowadzenia działalności – spółka staje się osobą prawną, a więc odpowiada ona jedynie kapitałem zakładowym, a wspólnicy/zarząd nie martwią się o swój prywatny majątek. Aby jednak wyjąć pieniądze z takiej spółki, potrzeba wypłacić dywidendę jej udziałowcom, co wiąże się z zapłatą 19% podatku “Belki”. Pamiętać należy również, że dochód tej spółki podlega stawce podatku dochodowego w wysokości 19% a w przypadku nowej firmy w formie preferencyjnej jest to stawka 9%, co oznacza “podwójne opodatkowanie”.

Oczywiście istnieje w Polsce znacznie więcej form prowadzenia działalności gospodarczej, jak choćby spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna czy też jawna, jednak jeśli dopiero myślisz nad założeniem własnej firmy i planujesz swój biznesplan, wymienione wyżej formy są podstawą, z którą powinieneś się zapoznać. Niezależnie od tego czym zajmuje się Twoja firma, nie istnieje jedna “właściwa” forma prowadzenia działalności, dlatego ważne jest, abyś wybrał dla siebie najkorzystniejszą, zarówno pod względem ryzyka i bezpieczeństwa, jak i samych kosztów jej prowadzenia.

Dodaj komentarz