Czego można się domagać w związku z powstaniem szkody majątkowej?

Czego można się domagać w związku z powstaniem szkody majątkowej?

Nieszczęśliwe wypadki się zdarzają, nie możemy się przed nimi ochronić, ale warto wiedzieć, co robić, kiedy doświadczymy uszczerbku finansowego. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, czym jest szkoda majątkowa i co przysługuje osobie pokrzywdzonej z jej tytułu.

Czym jest szkoda majątkowa?

Szkoda majątkowa związana jest z kwestiami materialnymi, stracie ulegają rzeczy, które mają wpływ na nasze finanse – wyrządzają koszta, jak i straty finansowe, to może być pożar, zalanie, włamanie, wypadek komunikacyjny czy kradzież. Szkoda majątkowa to temat, na którym zna się ofn.com.pl, kancelaria na co dzień pomaga klientom zdobyć odszkodowanie za szkody takie jak zerwany dach czy rozbity samochód. My wyjaśnimy tylko, że odpowiedzialność za nią jest określana przez art. 361 kodeksu cywilnego. Z artykułu wynika, że osoba pokrzywdzona może żądać odszkodowania, które pokryje spowodowane straty finansowe, jak i utracone korzyści (np. wypadek sprawił, że osoba nie może czerpać korzyści majątkowej z wykonywanej pracy z powodu braku przedmiotów potrzebnych do pracy).

Co przysługuje osobie po szkodzie majątkowej?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, osoba pokrzywdzona może starać się o odszkodowanie pieniężne za spowodowane straty, które może obejmować:

  • koszty leczenia i rehabilitacji,
  • koszty związane z odnowieniem mieszkania po pożarze, zalaniu,
  • koszta związane z przekwalifikowaniem się z powodu niezdolności do wykonywania poprzedniej pracy,
  • utracony zarobek (korzyści).

Ponadto, jeśli nastąpił wypadek komunikacyjny, w wyniku którego zginęła bliska osoba, to osoba pokrzywdzona może także starać się o świadczenia w przypadku śmierci osoby najbliższej.

Jak uzyskać odszkodowanie za straty majątkowe?

Rekompensatę pieniężną można uzyskać na kilka różnych sposobów, jest ono też zależne od rodzaju powstania uszczerbku. W przypadku wypadku komunikacyjnego wniosek o odszkodowanie należy zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy, potrzebne będą do tego jego dane: imię nazwisko, tablica rejestracyjna itp. W przypadku zalania mieszkania należy zgłosić się do firmy, u której ubezpieczyliśmy nasze mieszkanie, można to zrobić osobiście w placówce, przez internet lub telefon. Zakład ubezpieczeniowy ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o rekompensatę pieniężną, często jest to proces z automatyzowany i przy odpowiedniej dokumentacji, osoba pokrzywdzona może od razu poznać wysokość rekompensaty pieniężnej, zdarza się, że jest ona zaniżana, wtedy często trzeba prosić o kontakt z rzeczoznawcą, który wyliczy realną wysokość szkody majątkowej.

Wysokość rekompensaty za szkody majątkowe

Wysokość odszkodowania to nic innego jak kalkulacje, by otrzymać, jak najwyższą rekompensatę. Należy gromadzić wszelką dokumentację związaną z nieprzyjemnym wydarzeniem: rachunki za rehabilitację, faktury za remont mieszkania, sprawozdanie rzeczoznawcy, dokumenty potwierdzające wartość mienia, rachunki za naprawę oraz ogólny wykaz strat w wyniku szkody majątkowej.

Wysokość odszkodowania jest zależna od wariantu ubezpieczenia, rekompensata pieniężna może odpowiadać kosztom, które pozwoliłyby przywrócić np. mieszkanie do stanu przed startą lub odpowiada ona rzeczywistej kwocie straty majątkowej.

Dodaj komentarz