Czym różni się kredyt od pożyczki.

Czym różni się kredyt od pożyczki.

Kredyt

Umowa kredytu tworzy obowiązki dla obu stron umowy. W umowie kredytu bank zobowiązuje się przekazać do dyspozycji określoną kwotę środków pieniężnych kredytobiorcy. Umowa określa na jaki cel mają być wydatkowane pieniądze oraz okres kredytowania. Kredytobiorca zobowiązuje się korzystać z pieniędzy zgodnie z celem ustalonym w umowie oraz zwrotu należności wraz z odsetkami w ustalonym terminie oraz pokrycia kosztów kredytu.

Pożyczka

Ze względu na tematykę bloga odniesiemy się do pożyczki tylko w formie pieniędzy. Przez umowę pożyczki, pożyczkodawca przenosi na własność biorącego określoną ilość pieniędzy. Osoba biorąca pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Umowa pożyczki opiewająca na kwotę powyżej 1 tys. zł wymaga zachowania formy dokumentowej.

Kto może dać nam kredyt kto pożyczkę

To ustawa określa kto może udzielić nam kredytu i w jakiej formie. Kredytu może nam udzielić wyłącznie bank bądź SKOK.

Pożyczki może nam udzielić każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych czyli zdolność do nabywania praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych. Zatem pożyczki może nam udzielić bank bądź SKOK. Jednak w tym przypadku pojawiają się też inne podmioty takie jak firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek czy nawet osoby fizyczne.

Skąd pochodzą pieniądze

Pieniądze banku pochodzą od jego klientów. Pieniądze SKOKu są to pieniądze pochodzące od ich członków. Bank bądź SKOK nie udziela kredytu z własnych pieniędzy, a ze środków przekazanych im przez klientów. Bank nie jest więc właścicielem pożyczanych pieniędzy.

Inaczej jest w przypadku pożyczki. Osoba fizyczna bądź podmiot gospodarczy, który che udzielać pożyczek jest zobowiązany do posiadania własnych pieniędzy. Oznacza to, że aby pożyczyć pieniądze komu innemu on sam musi być ich właścicielem.

Łatwiej wziąć kredyt czy pożyczkę

Bank ma obowiązek weryfikacji naszej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Sprawdzana jest tam zarówno kwestia spłaty wcześniejszych kredytów jak i terminowość spłat poszczególnych rat. Ponadto, dla banku istotna jest także nasza sytuacja finansowa tj. na jaki rodzaj umowy jesteśmy zatrudnieni, na jaki czas, jakie mamy aktualne zadłużenie, ile wydajemy na utrzymanie itp. To wszystko wpływa na nasza zdolność kredytową. Aby bank udzielił nam kredytu musimy mieć zdolność kredytową. Jednak posiadanie zdolności kredytowej nie gwarantuje, że dostaniemy kredyt. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do banku, który może ale nie musi udzielić nam kredytu.

Instytucja pozabankowa udzielająca pożyczek nie ma obowiązku weryfikacji klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Stąd też zalewające nas reklamy, które obiecują pieniądze bez wcześniejszej weryfikacji nawet dla osób z małymi zarobkami.

 

Koszt

Koszt kredytu to kwota kredytu, odsetki oraz koszty dodatkowe. Połączenie wszystkich składowych daje nam rzeczywisty koszt kredytu i RRSO. Oprocentowanie, a raczej jego górna granicę wyznacza ustawa. Koszty dodatkowe zależą wyłącznie od banku.

W przypadku pożyczki nominalne oprocentowanie pozostaje takie jak w przypadku kredytów. Jednakże instytucje pozabankowe udzielając pożyczki nakładają znacznie większe kwoty kosztów dodatkowych, które w konsekwencji prowadzą do tego, że RRSO pożyczki jest dużo większe aniżeli kredytu.

Dodaj komentarz