Ile zarabia ksiądz?

Ile zarabia ksiądz?

Wiele osób głowi się nad zarobkami księży. W rzeczywistości ich miesięczne dochody nie mają stałego charakteru, stąd też kwestie związane z wynagrodzeniem pozostawiają wiele niedopowiedzeń. Przedstawiamy jak kształtują się zarobki księży.

Kościół, będący instytucją, objęty jest dofinansowaniem z budżetu Polski. Stąd też wiele osób zaczyna dodatkowo drążyć temat zarobków księży. Liczne dyskusje i tak nie wyjaśniły tej kwestii. Przedstawiamy, co należy zrobić, aby zostać księdzem, a także jakie są zarobki księdza, proboszcza i wyższych stopni.

Zarobki księży – jak wyglądają

Księża są grupą, która szczególnie nie dąży do zatajenia posiadanych przez nich środków pieniężnych. Nie można ukrywać, że wierni bardzo szybko dostrzegają różnice majątkowe pomiędzy nimi a duchownymi. Księża posiadają naprawdę drogie samochody, które nie uchodzą uwadze wiernych. Dodatkowo sporo kontrowersji budzi nieoficjalny cennik, który obowiązuje w ramach udzielonych sakramentów.

Księża uzyskują wynagrodzenie z kurii, dodatkowo posiadają przychody ze zbieranej tacy, otrzymują ofiary za udzielone sakramenty i odprawione msze. Ponadto należy wspomnieć o kwotach zebranych podczas kolędy. Posiadają możliwość dodatkowego zatrudnienia, np. w szkole lub innych instytucjach, gdzie pełnienia funkcję duszpasterza. Możliwości uzyskiwania przez nich świadczeń jest naprawdę sporo.

Droga do zostania księdzem

Mężczyzna, który podejmuje decyzje o zostaniu księdzem musi ukończyć sześcioletnie seminarium duchowne. Na piątym toku studiów, alumni uzyskuje święcenia pierwszego stopnia. Z kolei dopiero po szóstym roku, uzyskiwane są święcenia kapłańskie. Wówczas przed świeżym księdzem pojawia się perspektywa odprawiania mszy w małych parafiach, co posiada istotne przełożenie na wielkość zarobków.

 

Seminarium – jak się do niego dostać?

Aby zostać księdzem, konieczne jest ukończenie seminarium duchownego. Żeby dostać się do seminarium należy zdać maturę, pomyślnie przejść przez rozmowę kwalifikacyjną, a także zdać egzamin z wiedzy religijnej. Dodatkowo należy dostarczyć do jednostki poniższe dokumenty:

 • metrykę chrztu świętego,
 • świadectwo bierzmowania,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
 • opinię księdza proboszcza, a także katechety.

Po ukończeniu okresu 6-letniej nauki konieczne jest dokonanie obrony napisanej pracy magisterskiej, co pozwala także na uzyskanie tytułu magistra teologii. Równocześnie jest to przepustka do święceń preziteratu. Święcenia preziteratu posiada zdecydowana większość księży w Polsce.

ile zarabia ksiądz

Pensja księdza – czynniki rzutujące na wysokość

W przypadku księży pensja jest determinowana także przez różne czynniki. Największy wpływ na jej wysokość posiada:

 • wielkość parafii,
 • ilość praktykujących wiernych,
 • częstotliwość ślubów, chrztów, pogrzebów i komunii świętych w parafii.
 • hojność wiernych w “wynagradzaniu” posługi duszpasterskiej.

Comiesięczne dochody księży uzależnione są od polityki w danej parafii. Są to wewnętrzne ustalenia pomiędzy duchownymi świadczących posługę w danej parafii. Wówczas określa się, czy dany ksiądz otrzymuje całość ofiary za odprawienie mszy, czy te pieniądze trafiają do wspólnej puli i ulegają sprawiedliwemu podziałowi.

Jak wyglądają zarobki księdza?

Na wysokość uzyskiwanych zarobków wśród księży ogromny wpływ posiada kwestia zdobytego doświadczenia, a także posiadany stopień zaawansowania w jego posłudze. Przekazane dane wskazują, że średnie miesięczne zarobki księży kształtują się na poziomie od 1500 do 3000 zł. Jednak, są to uśrednione dane, które należy naprostować zarobkami poszczególnych urzędów, godności. W ich przypadku, średnia ulega znacznemu zaniżeniu.

Zarobki księży (w kwocie netto) wyglądają następująco:

 • początkujący wikary – 800 zł/mc;
 • starszy wikary – 1400 zł/mc;
 • notariusz Kurii Biskupiej – 2000 zł/mc;
 • kapelan więzienny – 2200 zł/mc;
 • kapelan w policji – 2300 zł/mc;
 • ksiądz proboszcz – 2400 zł/mc;

Jak wyglądają zarobki księży w szkole?

Bardzo wielu księży decyduje się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Najczęstszym wyborem jest etat w szkole, podejmując się nauczania religii. Wynagrodzenie księży w szkole jest wypłacane analogicznie do wynagrodzeń świeckich nauczycieli. Miesięczne zarobki kształtują się przy uwzględnieniu posiadanego stażu pracy, a także uzyskanego stopnia mianowania. Przeciętne wynagrodzenie księdza w szkole wynosi ok. 2000 zł netto. Księża również mogą ubiegać się o kolejne awanse. Przykładowo, ksiądz posiadający tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskuje dodatek w wysokości ok. 800 zł. W rzeczywistości należy pamiętać, że księża nie muszą dodatkowo pracować, aby zdobyć środki na utrzymanie. Zdecydowana większość uzyskanych przychodów pochodzi z datków od wiernych za udzielenie sakramentów świętych (chrzciny, śluby, pogrzeby) jak i również z coniedzielnej tacy. To są kwoty, które podbijają miesięczne zarobki i to w dość istotny sposób.

Jakie wpłaty na rzecz kościoła dokonują wierni

W przypadku księży bardzo duże znaczenie posiada parafia, w której dokonują posługi. Nie można ukrywać, że to właśnie hojność parafian, a także ilość osób rzetelnie praktykujących przekłada się na ich miesięczne zarobki. Stąd też, przedstawione dane są mocno uśrednione i zdarzają się parafie, w których te kwoty są o wiele niższe. Jednak nie można zapominać, że w wielu miejscach te wartości są o wiele wyższe.

Przyjmuje się, że co niedzielna taca pozwala na uzbieranie kwoty oscylującej w granicy 2000 zł. Wówczas w skali roki, z samej tacy ksiądz uzyskuje przychód w wysokości 100 000 zł. Jednak, na mocy obowiązującego go prawa, zobowiązany jest do przekazania 25% tej wartości do kurii. Wówczas do jego dyspozycji pozostaje 75 000 zł.

Ksiądz za udzielone sakramenty otrzymuje od wiernych ofiarę. Choć nie istnieje żaden oficjalny cennik, ponieważ dyplomatycznie wskazują, że jest to “co łaska” to jednak, po dokładniejszym dopytaniu, można uzyskać informacje o koszcie najpopularniejszych usług w poniższych wartościach:

 • chrzciny – 250 zł;
 • ślub – 700 zł;
 • pogrzeb – 700 zł.

Są to kwoty przeciętne, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby wynagrodzić księdza w sposób uznaniowy, ponieważ udzielanie sakramentów świętych jest jednym z jego celów posługi kapłańskiej. Równolegle, część osób przekazuje kwoty o wiele wyższe.

Poza tym należy pamiętać, że wierni bardzo często zamawiają msze w intencji bliskich osób. Pozwala to na uzyskanie dodatkowego źródła dochodów w dni powszechne. Tu również ogromne przełożenie posiada kwestia uznania wiernych. W skali roku, za odprawiane msze, księża otrzymują przychody od 30 000 do 70 000 zł.

Kolejnym aspektem, który posiada realne przełożenie na wysokość rocznych zarobków jest kolęda. Wówczas ksiądz uzyskuje od 10 000 do 35 000 zł.

ile zarabia ksiądz

Czy księża płacą podatki?

Wiele osób żyje w niesłusznym przekonaniu, że księża nie płacą podatków. Tak naprawdę, posiadają one zupełnie inny charakter i nie mają wiele wspólnego z tymi opłacanymi przez obywateli. Szczególnie tych o charakterze bezpośrednim.

Księża opłacają podatki, które są przekazywane na rzecz misji, diecezji i seminariów duchownych. Dodatkowo, lwia część musi pokryć koszty kształcenia w tych ośrodkach. Solidarnie przekazują także kwoty na rzecz chorych kapłanów i na fundusz księży emerytów.

Wysokość emerytury księży

Kluczową kwestią w zarobkach uzyskiwanych przez księży jest także wysokość emerytury uzyskiwanej po zakończeniu posługi. Wysokość emerytury jest przede wszystkim uzależniona od pełnionej przez niego funkcji, a także parafii, w których pracował. W przypadku księży emerytura wynosi ok. 5000 zł. Z kolei na o wiele wyższe świadczenia mogą liczyć biskupi. W ich przypadku jest to co miesięczna kwota wynosząca ok. 10 000 zł. Dodatkowo należna jest dla nich trzynasta emerytura, choć także w przypadku gdy była wypłacana czternasta emerytura, to i ona im przysługiwała. Należy wspomnieć, że księża zatrudnieni w szkole także posiadają pobierane składki na ubezpieczenia społeczne, co podwyższa wysokość świadczenia.

Księża posiadają możliwość pobierania emerytury z ZUS już od 65 roku życia. Z kolei już po ukończeniu 75 roku życia, księżą otrzymują dodatkowe środki z Funduszu Kościelnego.

Kwoty przedstawione w niniejszym artykule posiadają charakter bardzo uśredniony. Bardzo rzadko publikowane są raporty, które pozwalałyby na precyzyjne określenie dochodów księży. Najczęściej wynikają one ze średnich wyliczeń dokonywanych na podstawie kwot, które były i są przekazywane przez wiernych. Księża posiadają wiele możliwości podwyższania swoich dochodów, dlatego w ich przypadku dodatkowe zatrudnienie w szkole jest jedynie jednym ze źródeł, lecz na pewno nie głównym.

Dodaj komentarz