Kilka słów o ebiznesie

Atrakcyjne i elastyczne polisy podróżne

E-biznes to coraz częściej stosowany sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Nazwa pojawiła się pierwszy raz w 1995 roku. E-biznes realizowany przy użyciu nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i komputerowych, w szczególności możliwości, jakie daje nam Internet.

E- biznes to nie tylko prowadzenie sprzedaży przez Internet. Dzisiaj obejmuje komunikację realizowaną za pośrednictwem sieci między producentami, dystrybutorami, pośrednikami i odbiorcami produktów lub usług. Może one dotyczyć przeprowadzanie ankiet on-line, dokonywanie zamówień u dostawców, poszukiwanie potencjalnych klientów, wymianę informacji na forach itp. Działalność taka umożliwia komunikacje miedzy wszystkimi uczestnikami rynku, dzięki czemu wszystko odbywa się szybciej, sprawniej i przede wszystkim taniej.

Do technologii i rozwiązań e-biznesowych zaliczmy technologie internetowe wykorzystywane przez wszystkich internatów np. www, e-mail, ftp, VoIP, jak również dedykowane specjalnie dla tej gałęzi zintegrowane rozwiązania informatyczne, np. systemy CRM, systemy oparte na zintegrowanym łańcuchu dostaw.

E-commerce to jedna z części e- biznesu a konkretnie jest to handel elektroniczny
Zawiera on sprzedaż produktów, usług i informacji, ich dystrybucję i marketing wykorzystując przy tym media elektroniczne. Warto nadmienić, że może on dotyczyć więcej niż jednego kraju. To właśnie dzięki temu automatycznie możemy robić biznes na całym świecie.
Handel elektroniczny, tak jak tradycyjna działalność handlowa, wymaga odpowiedniej infrastruktury, której podstawę stanowi Internet. Płatności za transakcje realizowane w sieci mogą być rozliczane tradycyjnie jednak dziś są to głównie transakcje elektronicznie. Coraz częściej rozliczanie transakcji dokonuję się automatycznie dzięki wyspecjalizowanym serwisom internetowym.
Możemy wyróżnić trzy rodzaje handlu elektronicznego:

Już wiemy, że e-biznes jest pojęciem szerszym niż e-commerce, który to obejmuje tylko procesy związane z handlem elektronicznym. E-biznes obejmuje natomiast całość procesów, dzięki którym zarabiamy pieniądze w Internecie.

E-biznes jest bardzo szerokim pojęciem. Jego form jest bardzo dużo i cały czas pojawiają się nowe pomysły na zarabianie przez Internet. Dlatego dzisiaj tematu nie wyczerpie, ale pokażę, jaką różnorodność i możliwości masz przed sobą.

Dodaj komentarz