Jak powinny wyglądać rozliczenia z urzędem skarbowym?

Jak powinny wyglądać rozliczenia z urzędem skarbowym?

Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o terminowym rozliczaniu się z fiskusem. Podatek odprowadzić trzeba niezależnie od wysokości dochodów, można za to wybrać najdogodniejszą dla danej firmy formę rozliczenia. Jak to przebiega w praktyce?

Podatek na zasadach ogólnych

Najważniejsze jest w tym przypadku wyliczenie dochodu – jest to kwota oznaczająca przychód z działalności gospodarczej pomniejszony o koszty uzyskania. Wyliczenia te należy prowadzić w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgę rachunkową. Podstawowe wartości w skali podatkowej są ogłaszane przez Ministra Finansów, a jak można przeczytać na https://e-rachunkowosc.pl/, obecnie wynoszą one 17 i 32 procent.

Podatek liniowy

Innym sposobem na rozliczenie się z urzędem skarbowym jest podatek liniowy. Wynosi on 19 procent i stawka ta obowiązuje wszystkich, którzy wybrali tę metodę, bez względu na osiągnięty dochód. Z podatku liniowego korzystać mogą wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, pod warunkiem, że uzyskiwane przez nich przychody nie wynikają ze stosunku pracy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to uproszczona forma opodatkowania firmy, polegająca na tym, że podatek płaci się od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania. Wysokość opłat zależy w tym przypadku od rodzaju wykonywanej działalności, a sprawdzić je można między innymi na  https://e-rachunkowosc.pl/category/rozliczenia/.

Karta podatkowa

Kolejną możliwością jest karta podatkowa, ale dotyczy ona wyłącznie konkretnych grup przedsiębiorców – na ten sposób rozliczenia może się zdecydować firma handlowa, usługowa albo wytwórczo-usługowa. Prócz tego działalność firmy musi być prowadzona wyłącznie na terytorium Polski.

Inaczej niż przy ryczałcie ewidencjonowanym, przy karcie podatkowej nie obowiązują odgórnie ustalone stawki. Decyzję o tym, w jakiej wysokości ma być płacony podatek, wydaje naczelnik odpowiedniego urzędu skarbowego. Naczelnik ma także prawo do wydania decyzji odmownej, jeśli zdaniem urzędu firma nie spełnia warunków obowiązujących przy tej metodzie rozliczania.

Dodaj komentarz