Czym jest kapitalizacja odsetek?

Kapitalizacja odsetek to termin nieodłącznie związany z kontem oszczędnościowym i lokatą terminową. Zakładając konto oszczędnościowe lub lokatę trzeba zwracać baczną uwagę na ten czynnik. Od procedury kapitalizacji odsetek zależy bowiem, czy na lokacie zarobimy, czy konto oszczędnościowe przyniesie nam zyski. Na czym procedura ta polega?

Na czym polega kapitalizacja odsetek?

Wpłacając na konto oszczędnościowe lub na lokatę pieniądze powierzamy bankowi pewien kapitał. Kapitał ten jest oprocentowany, a częstotliwość z jaką są do niego dopisywane odsetki nosi nazwę kapitalizacji odsetek. Pamiętajmy, że dwie lokaty, które będą się od siebie różnić sposobem kapitalizacji odsetek przyniosą inne zyski.

W przypadku standardowych lokat terminowych dopisanie odsetek do zgromadzonego na nich kapitału ma miejsce tylko raz. Bank robi to wtedy, kiedy umowa się kończy. Mówiąc bardziej prosto: zakładamy lokatę na rok, po upływie tego czasu bank oblicza odsetki oraz potrąca od nich podatek.

Ale banki mogą kapitalizację odsetek robić o wiele częściej. Dopuszczalne jest przeprowadzanie tej operacji raz w miesiącu, raz na pół roku, a nawet codziennie. Jeśli bank wybierze rozwiązanie ostatnie, to na takiej lokacie możemy zyskać największą sumę odsetek.

Kiedy kapitalizacja odsetek jest najbardziej opłacalna?

Częsta kapitalizacja odsetek jest dla właścicieli lokaty opcją najbardziej korzystną. Kiedy kończy się okres rozliczeniowy, na naszym koncie znajduje się bowiem trochę wyższa kwota niż ta, którą wpłaciliśmy na początku. Codzienna kapitalizacja odsetek była w swoim czasie magnesem przyciągającym wielu klientów, gdyż można było dzięki niej uniknąć odprowadzania podatku Belki.

Ten podatek w wysokości 19% procent obejmuje zyski kapitałowe. Ustawa podatkowa zwalnia od konieczności jego płacenia zyski, które są niższe od 2,49 złotych. W przypadku często przeprowadzanej kapitalizacji odsetek zysk ten jest niski. W ten sposób pojawia się szansa na uniknięcie wspomnianego podatku.

Zakładając lokatę terminową warto pamiętać, że kapitalizacja odsetek wpłynie na to, jakie zyski lokata nam przyniesie.

Dodaj komentarz