Czy konsolidacja chwilówek po terminie jest wykonalna?

Korzystanie z produktów finansowych oferowanych przez sektor pozabankowy cieszy się niesłabnącą popularnością. Przyczyn takiej sytuacji jest kilka. Przede wszystkim banki są zdecydowanie bardziej wymagające wobec swoich klientów.

Wszystkie instytucje bankowe dokładnie sprawdzają historię kredytową swoich klientów i w przypadku jakiś nieterminowych spłat odnotowanych w Biurze Informacji Kredytowej nie udzielają pożyczek.

Instytucje pozabankowe są mniej restrykcyjne, przez co łatwiej uzyskać pożyczkę. Kolejną kwestią jest szybkość udzielenia pożyczki. Chwilówki, czyli krótkoterminowe pożyczki, można otrzymać nawet w kilkanaście minut przy minimum formalności.

Spłacanie kilku chwilówek w tym samym czasie

Minimum formalności, które oznacza łatwość oraz szybkość uzyskania pożyczki krótkoterminowej sprawia, że wiele osób zaciąga kilka, a nawet kilkanaście chwilówek. Koszty spłaty są niestety wysokie i bardzo często pojawiają się problemy z terminowym regulowaniem zaciągniętych zobowiązań.

Dochodzą również dodatkowe koszty, co jeszcze zwiększa zadłużenie. Najgorsze, co można w takiej sytuacji zrobić, to czekać z założonymi rękami. Stale rosnący dług wymaga naszej natychmiastowej interwencji i poszukania rozwiązania, które pozwoli nam wyjść z finansowych kłopotów. Jednym z takich rozwiązań jest konsolidacja chwilówek.

Konsolidacja chwilówek – dla kogo?

Uzyskanie pożyczki w banku na spłatę chwilówek jest właściwie niemożliwe. Banki sumiennie przestrzegają przepisów i skrupulatnie sprawdzają każdego klienta. Jeśli dane uzyskane z Biura Informacji Kredytowej będą dla nas niekorzystne, nie mamy szans na uzyskanie wsparcia finansowego.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku instytucji pozabankowych, które znacznie chętniej udzielają pożyczek, ponieważ historia kredytowa pożyczkobiorcy nie jest dla nich kluczowa w podjęciu decyzji o przyznaniu wsparcia.

Jednym z produktów finansowych oferowanych przez firmy pożyczkowe jest konsolidacja chwilówek, co bardzo ważne – również tych po terminie. Jednak, aby skorzystać z tego produktu, trzeba spełniać pewne warunki. Najważniejsze jest potwierdzenie stałego źródła dochodu.

Nie musi to być umowa o pracę, równie dobrze możemy przedstawić umowę-zlecenie, umowę o pracę czy zaświadczenie o rencie, emeryturze czy innych regularnych dochodach. Jeśli tylko nasza sytuacja finansowa zostanie uznana za względnie stabilną, mamy sporą szansę na skonsolidowanie swoich zobowiązań w jedno.

Czy konsolidacja zadłużeń się opłaca?

W przypadku nieterminowych spłat chwilówek ich konsolidacja często jest jedynym rozwiązaniem, które stopniowo pozwala na zmniejszanie zadłużenia. Konsolidacja chwilówek polega na połączeniu wszystkich zaciągniętych uprzednio przez klienta pożyczek krótkoterminowych w jedno zobowiązanie. Wiąże się to z wydłużeniem terminu spłaty i zmniejszeniem wysokości raty.

Trzeba pamiętać, aby w czasie ustalania jej wysokości, wziąć pod uwagę również inne zobowiązania, takie jak czynsz czy rachunki za prąd. Bez wątpienia dużą zaletą tego produktu jest uproszczenie całego procesu spłacania zadłużeń. Dzięki konsolidacji spłacamy jedną ratę, a nie kilka o różnych terminach spłat.

Oczywiście jest to produkt finansowy, który musi zarabiać, więc doliczone są do niego opłaty. Należy również zaznaczyć, że każda firma pożyczkowa ma własną politykę i własne zasady, więc oferty, które dostępne są na rynku, mogą znacznie się różnić. Decydując się na takie rozwiązanie, trzeba

Dodaj komentarz