Dlaczego warto na bieżąco sprawdzać swoją historię kredytową w BIK?

Jak powszechnie wiadomo BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej służy przede wszystkim gromadzeniu oraz udostępnianiu podmiotom do tego upoważnionym, informacji odnośnie spłacanych przez nas zobowiązaniach finansowych, które zawarliśmy z instytucją bankową, bądź firmą pożyczkową. Ciekawą informacją jest również to, że jeszcze stosunkowo niedawno były w Biurze Informacji Kredytowej przechowywane i udostępniane wyłącznie zobowiązania finansowe podmiotów zawierane z bankami. Natomiast zmieniło się to w 2012 roku. Bowiem od tego momentu BIK gromadzi dane o zobowiązaniach finansowych nie tylko tych zawieranych z instytucjami bankowymi, ale także z firmami pożyczkowymi. Wobec tego, jeżeli bierzemy nawet zwykłą chwilówkę to musimy liczyć się z tym, że taki wpis z pewnością się w BIK pojawi.

Do czego jest nam potrzebny BIK?

Warto zaznaczyć, że BIK jest nie tylko potrzebny nam, ale również podmiotom, które oferują produkty finansowe swoim klientom. Bowiem w przypadku, gdy staramy się o dany kredyt lub pożyczkę to musimy liczyć się z tym, że każda instytucja finansowa sprawdzi nas w takim rejestrze. W rejestrze takim jest sprawdzana aktualna historia kredytowa osoby ubiegającej się o konkretny produkt finansowy. Dlatego też, warto zadbać o to, aby wszystkie wpisy na nasz temat w Biurze Informacji Kredytowej były dobre. Bowiem nawet w przypadku jednego negatywnego wpisu o nieterminowym spłaceniu kredytu lub pożyczki będziemy mieli problem ubiegania się o kolejne takie zobowiązanie finansowe. Przy czym należy pamiętać, iż negatywny wpis w Biurze Informacji Kredytowej pojawia się, jeżeli zaległość w spłacie zobowiązania będzie wynosiła 31 dni.

W jaki sposób zadbać o dobrą historię kredytową w BIK?

Istnieje wiele sposobów, aby zadbać o odpowiednią historię kredytową w BIK. Do jednych z takich sposobów z pewnością można zaliczyć takie kwestie jak: spłacanie swoich bieżących zobowiązań finansowych w terminie, rezygnacja z kredytów odnawialnych na rachunku bieżącym, rezygnacja z wnioskowania o wiele kredytów lub pożyczek w krótkich odstępach czasu, jak również rezygnacja z kart kredytowych. Natomiast w przypadku, gdy rezygnacja z karty kredytowej nie jest możliwa to warto postępować tak, aby nie wykorzystywać całego limitu, który mamy na takiej karcie, ponieważ to przyczynia się do tego, że nasza historia kredytowa znacząco się osłabia, a wtedy możemy spotkać się z odmową uzyskania kredytu lub pożyczki w danej instytucji finansowej.

Kiedy można usunąć negatywny wpis w BIK?

Jeżeli chcemy usunąć negatywny wpis w BIK to możemy tego dokonać, jeżeli opóźnienie w spłacie zobowiązania nie wyniosło więcej niż 60 dni.

Dodaj komentarz