Koniecznie przeczytaj, jeżeli planujesz zerwać lokatę w banku

Podejmując decyzję o założeniu lokaty bankowej, która będzie miała na celu ułatwić zgromadzenie oszczędności, nie każdy zainteresowany zastanawia się nad konsekwencjami grożącymi w przypadku wcześniejszego zerwania umowy. Szczególnie często pomijana jest ta kwestia w przypadkach, gdy lokata bankowa stworzona jest jako preferencyjna oferta.

Lokaty bankowe dość często wykorzystywane są jako produkty oszczędnościowe, ponieważ gwarantują klientom spore bezpieczeństwo. Ryzyko jest wręcz minimalne, a utrata części środków początkowo zdeponowanych musiałaby wiązać się z bankructwem banku, i jednocześnie przekroczeniem objętych zabezpieczeniem bankowym progów.

Z drugiej strony lokaty bankowe, szczególnie te najczęściej oferowane, wymagają czasowego zrezygnowania z zarządzania powierzonymi banku oszczędnościami. pozostają one do dyspozycji banku, za co płaci on klientowi odsetkami.

Problem stanowią sytuacje, gdy konieczne okazuje się wcześniejsze wycofanie kapitału. Powody mogą być różne, jednak nie wpływają one na umowę bankową i konsekwencje jej zerwania.

Konsekwencje zerwania umowy bankowej

Każdy znaleziony w sieci ranking lokat pokazuje, że oferty bankowe znacznie różnią się między sobą określonymi konsekwencjami zerwania umowy. Pewna część lokat bankowych zerwanie umowy traktuje jednoznacznie z rezygnacją z naliczonych odsetek. W innych sytuacjach wypłacana jest jedynie część odsetek, bądź cała naliczona do danego momentu suma.

Zatrzymanie przez bank wszystkich odsetek jest sytuacją najmniej komfortową dla klienta, jednak tego typu lokaty bankowe najczęściej posiadają najwyższe oprocentowanie, ponieważ bank jest pewien niemal w 100 % możliwości dysponowania kapitałem. Konsekwencje te dotkliwe są głównie dla lokat długoterminowych. W momencie zerwania umowy klient traci wszelkie dochody kapitałowe, oraz musi się liczyć z utratą wartości odzyskanych środków z powodu działania na nie inflacji.

Lokaty bankowe, przede wszystkim lokaty progresywne, mogą ograniczać wypłatę naliczonych odsetek jedynie do ich ułamka, np. 30 lub 50 %. Jest to jakieś pocieszenie, jednak kwoty te są zwykle tak niskie jak na nieco lepszych rachunkach bieżących.

Najbardziej korzystne pod względem płynności finansowej są lokaty, których wcześniejsze zerwanie kończy naliczanie odsetek, natomiast wszystkie naliczone do tego momentu zostają wypłacone wraz z środkami początkowo wpłaconymi przez klienta. Sytuacja ta jest komfortowa, i w rzeczywistości dość odpowiednia. Przez pewien okres czasu bank posiadał kapitał klienta do wyłącznej dyspozycji, za co właśnie płaci w postaci odsetek.

Choć najmniej wykorzystywane, na rynku bankowym znajdują się również produkty oferujące pośrednie funkcje pomiędzy typowym oszczędzaniem, a inwestowaniem. Są to lokaty strukturyzowane, będące połączeniem tradycyjnej lokaty i jednostek funduszu inwestycyjnego. Wcześniejsze zerwanie tego typu lokaty może wiązać się z najtrudniejszymi do zaakceptowania konsekwencjami, czyli zmniejszeniem kapitału początkowego. Dzieje się tak niezależnie od efektów osiąganych przez fundusz. Ze względu na przekazanie części kwoty kapitału początkowego do funduszu, staje się ona niedostępna dla klienta. Fundusze inwestycyjne pobierają również opłaty za zarządzanie kapitałem, także niezależnie od efektów.

Najlepszym rozwiązaniem, chroniącym klienta przez konsekwencjami zerwania umowy, jest podział portfela inwestycyjnego na produkty wymagające zamrożenia oszczędności, oraz produkty posiadające znaczną płynność finansową.

Dodaj komentarz