Kredyt czy leasing

Zanim zdecydujemy czy wybrać kredyt czy leasing kilka słów o tym co to jest.

Kredyt

Umowa kredytu zawierana jest pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Zawierając umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać w użytkowanie kredytobiorcy pewną pulę środków pieniężnych, na określony w umowie cel kredytu. W zamian kredytobiorca zobowiązuje się spłacać kredyt w określonych w umowie kwotach i terminach. Ponadto, zobowiązuje się także do pokrycia wszelkich kosztów związanych z kredytem.

Leasing

Umowa leasingu zakłada, że jedna ze stron przekazuje drugiej prawo do korzystania z jakiejś rzeczy. Ta natomiast jest zobowiązana do ponoszenia miesięcznej opłaty za użytkowanie.

Kredyt a leasing

Podstawową różnicą pomiędzy kredytem a leasingiem jest przedmiot umowy. Przy kredycie bank oddaje nam w użytkowanie środki pieniężne, które przeznaczamy na określony w umowie cel. W umowie leasingu, zostaje nam przekazana w użytkowanie rzecz, za którą ponosimy opłaty.

Procedury

Procedura otrzymania kredytu w banku jest zacznie bardziej złożona i dłuższa aniżeli leasing. Potrzeba nie tylko większej ilości dokumentów ale także zdolności kredytowej na innym pułapie. Ma to znaczenie zwłaszcza dla firm, które funkcjonują na rynku od niedawna. Przedsiębiorstwo starające się o kredyt, nie mające nawet roku, może mieć znaczne trudności w uzyskaniu pożądanego kredytu.

Zabezpieczenie

Znacznie łatwiej, firmie która dopiero raczkuje, będzie uzyskać leasing. Wpływ na to ma przede wszystkim rodzaj zabezpieczenia. W przypadku umowy leasingu, firma przekazująca nam w użytkowanie jakiś przedmiot np. samochód, w dalszym ciągu jest jego właścicielem. Dopóki nie spłacimy ostatniej raty leasingu nie jesteśmy właścicielem leasingowanej rzeczy, a jedynie jego użytkownikiem.

Koszt

Leasing jest co do zasady tańszy niż kredyt bankowy. Przy umowie leasingu przedmiot nabywa firma a nie osoba indywidualna. Dzięki temu może ona otrzymać znacznie niższą cenę danego produktu, niż my kupując go indywidualnie. Ponadto, np. koszty eksploatacji leasingowanego samochodu (konserwacja, naprawa, części zamienne) ponosi firma leasingowa.

Kredyt czy leasing

Jeśli zastanawiamy się nad wyborem pomiędzy kredytem a leasingiem powinniśmy wziąć pod uwagę zwłaszcza powyższe informacje. Co do zasady leasing zakłada uproszczoną procedurę, mniej formalności, niższą zdolność kredytową oraz niższy koszt. Jednak zanim w ciemno zdecydujemy się na leasing warto przeanalizować obie możliwości i dopiero w oparciu o indywidualne dane zadecydować o tym, co jest dla nas korzystniejsze, kredyt czy leasing.

 

Dodaj komentarz