Zdolność kredytowa – czym jest i jak się ją oblicza?

Zdolność kredytowa jest podstawą do uzyskania zgody ze strony banku na udzielenie pożyczki na daną kwotę, o jaką ubiega się kredytobiorca. Przez nią trzeba rozumieć możliwość do spłaty zaciągniętego kredytu z doliczonymi odsetkami w terminie, które są określone w podpisanej umowie. Najczęściej bank dzieli zdolność kredytową na ilościową oraz jakościową. Czym one różnią się i na czym polegają?

Analiza ilościowa

Analiza ilościowa zdolności kredytowej polega na analizie finansowej sytuacji osoby ubiegającej się o kredyt, a dokładniej – analizowane są: umowa czy jest legalna, uzyskiwane dochody, koszty miesięcznego utrzymania jak czynsz, media itp., zadłużenie takie jak obecne kredyty do spłaty, limity posiadanych kart itp.

Bank porówna przychody względem z miesięcznymi wydatkami, żeby stwierdzić, czy występują i jakie nadwyżki, aby potencjalny kredytobiorca miał środki pieniężne na spłacenie nowego kredytu.

Analiza jakościowa

Analiza jakościowa zdolności kredytowej polega na sprawdzeniu danych mające wpływ na skłonność kredytobiorcy do wywiązania się z zobowiązania. Na to głównie mają wpływ czynniki takie jak: wiek, stan cywilny oraz liczba osób, które są na jego utrzymaniu, status majątkowy, wykształcenie, wykonywany zawód jak również stanowisko.

Ponadto bank sprawdzi również historię kredytową – czy klient spłacał zgodnie z przyjętym harmonogramem zaciągnięty kredyt, czy wywiązał się z umowy oraz czy nie było jakiegokolwiek zadłużenia i ewentualnie w jakiej kwocie.

Bank wszelkie potrzebne informacje sprawdzi z pobranym raportem z Biura Informacji Kredytowej. BIK potwierdzi, czy klient ma obecnie nieujawnione zobowiązania i jak spłacał wcześniejsze zaciągnięte kredyty albo pożyczki.

Sposoby na podniesienie zdolności kredytowej

Na początku warto samemu przeanalizować własne finanse. Wystarczy zliczyć swoje dochody udokumentowane na papierze, ponieważ tylko takie liczą się jak również zobowiązania, czyli rachunki, pożyczki, spłaty karty itp.

Chcąc zwiększyć swoje dochody można albo ubiegać się o podwyżkę, albo pomyśleć o zmianie dotychczasowej pracy na lepiej płatną, chyba że istnieje możliwość podjęcia dodatkowej pracy np. na umowę zlecenie, ponieważ lepiej jest, kiedy posiada się umowę o pracę na dłuższy okres czasu, a najlepiej na czas nieokreślony.

Jeśli to możliwe, warto spłacić swoje dotychczasowe zobowiązania w pierwszej kolejności zalegające w BIK-u. Kolejnym rozwiązaniem jest wnioskowanie o niższą wartość kredy, kiedy posiada się mniejszą zdolność kredytową. Automatycznie będzie się mieć mniejszą miesięczną ratę.

Dodaj komentarz