Ile kosztuje pracownik?

Wynagrodzenie pracownika to jedynie 60 % kosztów jakie dotyczą zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę. Pracodawca przyjmując pracownika na etat partycypuje w składkach na ubezpieczenia społeczne oraz płaci za ubezpieczenia wypadkowe, fundusze pracy i FGŚP. Jakie są dokładne koszty pracodawcy?

Wynagrodzenie pracownika – za co płaci pracodawca?

Zatrudniający pracowników, musi liczyć się z koniecznością  odprowadzania części ich składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), a ponadto Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczanie wypadkowe, a także jeżeli dotyczy  Fundusz Emerytur Pomostowych (przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Wysokość składek finansowanych przez pracodawcę:

 • ubezpieczenie emerytalne – 9,76 %
 • ubezpieczenie rentowe – 6,50 %
 • ubezpieczenie wypadkowe – 0,67- 3,33 %
 • składka na Fundusz Pracy – 2,45 %
 • składka na GFŚP – 0,10 %

Przykład  – obliczenie kosztu pracodawcy 

Kwota wynagrodzenia 2 100,00 zł brutto:

 • ubezpieczenie emerytalne 204,96 zł
 • ubezpieczenie rentowe 136,50 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu 1,8 %) 37,80 zł
 • Fundusz Pracy 51,45 zł
 • FGŚP 2,10 zł

Łączny koszt pracodawcy            2 532,81 zł

 

Obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika

W pewnych sytuacjach obciążenia związane z płacą pracownika mogą być mniejsze, gdyż nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania składek na FP i FGŚP, za:

 • pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego (przez 36 miesięcy)
 • pracowników w wieku minimum 50 lat, zatrudnionych po 30.06.2009 roku, którzy co najmniej przez 30 dni poprzedzającym podpisaniem umowy o pracę byli zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni. Wynagrodzenia tych osób są zwolnione z obowiązku naliczania ww. funduszy przez okres 12 miesięcy,
 • kobiety w wieku minimum 55 lat i mężczyzn w wieku minimum 60 lat. Dotyczy to zatrudnionych na umowę o pracę, pracę nakładczą, agencyjną, umowę zlecenie, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
 • osoby w wieku poniżej 30 roku życia, które zostały zatrudnione w wyniku skierowania przez urząd pracy, a wcześniej widniały w rejestrze bezrobotnych. Wynagrodzenia tych osób są zwolnione z obowiązku naliczania ww. funduszy przez okres 12 miesięcy,
 • nie opłaca się składki na Fundusz Pracy, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi mniej niż wynagrodzenie minimalne, a w przypadku pracownika w pierwszym roku pracy – mniej niż 80% minimalnego wynagrodzenia,
 • składki na FGŚP nie dotyczą zatrudnionych członków rodziny: małżonka, jego dzieci (własne, drugiego małżonka i przysposobione), rodziców, macochy, ojczyma oraz osoby przysposabiające, ponadto nie odprowadza się składek za rodzeństwo, wnuki, dziadków, zięciów, synowe, bratowe, szwagierki i szwagrów.

Księgowanie wynagrodzenia pracowników i składek ZUS w KPiR i KH

Obciążenia związane z zatrudnieniem pracownika stanowią koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.

Kosztem podatkowym jest kwota brutto wynagrodzenia, a także składki ZUS. Momentem zaliczenia składek do kosztów jest data ich faktycznej zapłaty do organu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *