Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jak je złożyć?

Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jak je złożyć?

Uproszczona procedura administracyjna pozwala na szybsze zatrudnianie przez przedsiębiorców, pracowników zza granicy. W szczególności dotyczy to obywateli ze Wschodniej Europy. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz jak je złożyć.

Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest dokumentem, który umożliwia podjęcie legalnego zatrudnienia w Polsce obcokrajowcowi. Uproszczona procedura administracyjna pozwala na pracę w naszym kraju obywatelom 5 państw:

 • Armenii,
 • Białorusi,
 • Ukrainy,
 • Mołdawii,
 • Gruzji,

Chcąc zatrudnić cudzoziemca, warto posiłkować się doświadczeniem i wiedzą specjalistów w tej dziedzinie. Korzystając z pomocy prawników, takich jak https://lexadvena.com, będzie się miało pewność, że oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca, wypełnione zostanie poprawnie i złożone zgodnie z procedurami.

Kto załatwia formalności związane z oświadczeniem o powierzeniu pracy?

Pracodawca odpowiedzialny jest za wszelkie formalności związane z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Musi on uzyskać wpis do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy, który jest właściwym z uwagi na siedzibę podmiotu, który powierza wykonywanie pracy obcokrajowcowi.

Pracodawca będzie musiał również ponieść koszty związane z wydaniem oświadczenia. Opłata ta wynosi 100 zł. Pracownik natomiast zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego jego prawo do pobytu na terenie Polski. Mowa o wizie, karcie pobytu lub ruchu bezwizowym.

Jak i gdzie złożyć oświadczenie o zatrudnieniu obcokrajowca?

Tak jak zostało wcześniej wspomniane, oświadczenie o zatrudnieniu obcokrajowca należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, by móc uzyskać wpis do ewidencji oświadczeń. Dokument ten można złożyć osobiście w urzędzie lub drogą elektroniczną poprzez portal praca.gov.pl. Decydując się na wnioskowanie online, należy dokument potwierdzić przez pracodawcę lub inną upoważnioną osobę, podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym ePUAP.

Warto pamiętać, że w niektórych dużych miastach, decyzją urzędów nie przyjmuje się wniosków papierowych i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi złożyć można jedynie internetowo. Przykładem jest miasto stołeczne Warszawa, gdzie wnioski papierowe przyjmowane są jedynie od osób fizycznych, które mają zamiar zatrudnić cudzoziemca do swojego gospodarstwa domowego.

Jakie dokumenty potrzebne są do zatrudnienia cudzoziemna na oświadczenie?

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi musi zawierać:

 • dane pracodawcy i cudzoziemca,
 • datę rozpoczęcia pracy,
 • okres wykonywania pracy,
 • miejsce pracy,
 • rodzaj umowy,
 • wynagrodzenie brutto,
 • zawód,
 • podklasę Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej.

Dodaj komentarz