Jak pisać dobre treści na stronę

Przed przystąpieniem do czytania niniejszego artykułu, zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z istotnymi informacjami, przydatnymi w pisaniu różnego rodzaju tekstów, informacje te znajdują się w artykule pt. “Jak dotrzeć do klienta”. W tym artykule, zostanie poruszona kwestia wywołania impulsu zakupowego za pomocą tekstu, a także omówione zostaną realia obecne w środowisku osób zajmujących się pisaniem tekstów dla firm. Ze względu na obłożenie tej dziedziny i szczątkowe informacje na ten temat, poruszone zostaną kwestie przeprowadzania i przygotowania sposobów pisania tekstów.

Internet – stwarza ogromną ilość potencjalnej konkurencji. Począwszy od firm zajmujących się tematyką, po przez firmy tworzące strony informacyjne, kończąc na szeregu mniejszych stron internetowych, nastawionych na promocję w wyszukiwarce internetowej.

Co ma wpływ na popularność tekstu?

Pierwsza rzecz, na którą czytelnik zwraca uwagę to tytuł, a tytuł dobrej jakości znacząco zwiększy ilość “prób” przeczytania artykułu. Jest to siła napędowa potencjalnego zainteresowania zawartością tekstu. Bardzo istotnym elementem tytułu jest odzwierciedlenie, o czym będzie artykuł. Po przez tytuł możemy wywołać impuls zainteresowania odbiorcy.

Druga rzecz, równie istotna, to budowanie artykułów za pomocą prostych słów. Dbałością o łatwe zrozumienie artykułu , zachęcamy odbiorcę do przeczytania tekstu. Każde słowo ma ogromne znaczenie i zwiększa skuteczność przedstawienia informacji w artykule. Po przez siłę jednego słowa tekst staje się łatwy do zrozumienia, a przez to trafi do znacznie większej grupy odbiorców.

Kolejnym aspektem pisania dobrej jakości artykułów, jest odpowiednia budowa zdań, wzbudzenie ciekawości odbiorców, a przede wszystkim przedstawienie informacji, które może samodzielnie zweryfikować. Należy pamiętać, że nie długość oferty odgrywa rolę w skuteczności reklamy, ale zawartość interesujących materiałów. Najlepszym rozwiązaniem jest redagowanie, aż do braku możliwości zmienienia( choćby miał być to nawet przecinek) tak, by artykuł przedstawiał informacje takie, jakie chcemy przekazać.

Czwarty aspekt pisania dobrych artykułów to, bezpośrednie przekazanie informacji. W artykułach o najmniejszym zabarwieniu, odbiorcy poszukują rozwiązania własnych problemów. Prosty i bezpośredni przekaz, można wywołać za pomocą bodźców takich jak: strach, chciwość, przyjaźń, korzyść. Przedstaw potencjalnemu odbiorcy, co może stracić, a co zyskać, jakie korzyści może mieć a nawet , spróbuj mu doradzić. W zakończeniu artykułu, możesz wywołać reakcję po przez użycie czynników takich jak: pragnienie, wykonanie, posiadanie czy bezpieczeństwo.

Jak napisać dobry artykuł?

Dobrej jakości artykuły można stworzyć z wykorzystaniem technik, które były omówione we wcześniejszym artykule, a link znaleźć można w pierwszym akapicie. Pisanie dobrych artykułów, to wykorzystanie elementów mających wpływ na popularność artykułu. Istotne elementy to:

Artykuł oparty na faktach i dowodach, które przemawiają do odbiorcy. Dzięki temu budujesz wiarygodność artykułu, a dodatkowo zwiększasz jego wartość intelektualną.

Unikanie używania humoru, należy pamiętać, że każdy odbiorca ma inne podejście do zawartego poczucia humoru w artykule. Humor stosuje się w przypadku, kiedy to odbiorca już zna Twoją twórczość i poczucie humoru. Poprawia to relacje z potencjalnym odbiorcą, jak również klientem.

Używania słów oddziałujących na potencjalnego odbiorcę: nowy, sukces, darmowy, itd. Dzięki użyciu tych słów w artykułach reklamowych czy nawet reklamie, zwiększasz jej skuteczność. W pisaniu artykułów użycie słów, które zwracają uwagę (często już) nieświadomie zyskujesz coraz szersze grono odbiorców.
Odwołanie do procesu podejmowania decyzji zakupowych. W przypadku pisania artykułów, informacje zawarte w poprzednim artykule przydają się również przy twórczości literackiej.

Pomimo upływu lat i coraz to większych kampanii reklamowych, istota pisania dobrej jakości artykułów, reklam, a nawet informacji to, potrzeba jaką kieruje się odbiorca, czy nawet potencjalny klient. Dobrej jakości artykuły to takie, które zawierają informacje w sposób zrozumiały, a jednocześnie są na tyle bezpośrednie, że zrozumienie nawet często złożonych zagadnień przyjdzie w znacznie łatwiejszy sposób, niż napisanie artykułu czysto technicznego. Każdy posiada wiedzę z jakiegoś zakresu i przedstawienie jej w formie definicji, a nawet oznaczeń, jest znacznie prostsze, niż opisanie tego samego tekstu prostymi słowami i zdaniami. Proste artykuły przedstawiające wysoką wartość merytoryczną są najtrudniejsze do napisania i pochłaniają najwięcej czasu.

Dodaj komentarz