Umowa kredytu

Umowa kredytu Kredyt jest umową czyli oświadczeniem woli stron umowy. Jest to umowa dwustronna, pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Zawierając umowę kredytu, bank oddaje do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy. Umowa kredytu poza kwotą, która zostaje kredytowana określa także okres kredytowania…

Read More
Czym różni się kredyt od pożyczki.

Czym różni się kredyt od pożyczki.

Kredyt Umowa kredytu tworzy obowiązki dla obu stron umowy. W umowie kredytu bank zobowiązuje się przekazać do dyspozycji określoną kwotę środków pieniężnych kredytobiorcy. Umowa określa na jaki cel mają być wydatkowane pieniądze oraz okres kredytowania. Kredytobiorca zobowiązuje się korzystać z…

Read More