Leasing

Co to jest leasing Umowa leasingu jest to jedna z umów cywilno prawnych. Jej pojęcie reguluje bowiem kodeks cywilny. Przez leasing rozumiemy oddanie prawa do użytkowania rzeczy przez jeden podmiot, drugiemu. Umowa leasingu zawierana jest na określony czas. Osoba, na…

Read More

Jak starać się o kredyt konsolidacyjny

Pętla kredytów W życiu każdego z nas może zdarzyć się sytuacja, w której nasze zarobki nie będą wystarczające na pokrycie wszelkich zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Dzieje się tak z różnych przyczyn. Samo wzięcie kredytu, jak się okazuje, nie jest problemem. Szczególnie…

Read More
Ile kosztuje pracownik?

Ile kosztuje pracownik?

Wynagrodzenie pracownika to jedynie 60 % kosztów jakie dotyczą zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę. Pracodawca przyjmując pracownika na etat partycypuje w składkach na ubezpieczenia społeczne oraz płaci za ubezpieczenia wypadkowe, fundusze pracy i FGŚP. Jakie są dokładne koszty…

Read More

Kredyt czy leasing

Zanim zdecydujemy czy wybrać kredyt czy leasing kilka słów o tym co to jest. Kredyt Umowa kredytu zawierana jest pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Zawierając umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać w użytkowanie kredytobiorcy pewną pulę środków pieniężnych, na określony w…

Read More

Dodatkowe koszty kredytu

Kredyt Na kredyt składa się kapitał kredytu, odsetki oraz dodatkowe koszty kredytu. Kwota kapitału kredytu zależna jest od tego ile chcemy pożyczyć pieniędzy od banku. Ten na podstawie naszej zdolności kredytowej i sytuacji finansowej, przystaje na kwotę, o którą wnioskujemy…

Read More
Co to jest prywatna bankowość

Co to jest prywatna bankowość

Potrzeby klientów banku W celu lepszego dopasowania produktów finansowych banki muszą nieustannie analizować potrzeby klientów. Bank jest bowiem sprzedawcą, który sprzedaj usługi bankowe i produkty finansowe swoim klientom. Jak dobrze wiemy sprzedawca musi znaleźć rybek zbytu dla swoich produktów, a…

Read More

Popularne podziały klientów indywidualnych banku

Podział według stopnia zamożności Mówiąc prościej, podział ten oparty jest na wysokości dochodów. Wyróżniamy 3 grupy klientów indywidualnych banku: Klienci powszechni Jest to grupa klientów banku, która zarabia mało bądź ich dochody są średniej wysokości. Korzystają oni ze standardowych i…

Read More